Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • izberivo nadležan sud, sud koji je po izboru tužitelja nadležan pored nekog drugog suda

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Oznaka: PRUOPD
Vrsta: izborni
Razina: napredna razina
Semestar / trimestar: V semestar Upravni Studij
ECTS: 6
6 ECTS
(ECTS: 6 - 5 Semestar , Predavanja + Vježbe)
Pravni predmet usmjeren na produljivanje znanja iz oblasti trgovačkog prava.
Kompetencije koje se stječu:

 

Opća i posebna znanja koja omogućuju razumijevanje i identifikaciju društava, analizu i sintezu informacija o društvima, razvijenu sposobnost primijeniti stečeno znanje na rješavanje različitih praktičnih problema u vezi s društvima.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


1.TRGOVAČKA DRUŠTVA
1.1.Pojam trgovačkoga društva
1.2.Trgovačka društva i ostali oblici društava
1.3.Podjela trgovačkih društava
2.Upravljanje trgovačkim društvima
2.1.Pojam upravljanja trgovačkim društvom
2.1.1.Upravljanje trgovačkim društvom u užem smislu
2.1.2.Vođenje poslova trgovačkoga društva
2.1.3.Obaviještenost članova trgovačkoga društva
2.1.4.Nadzor članova nad radom trgovačkoga društva
2.1.5.Zastupanje trgovačkoga društva
2.1.6.Upravljanje kao djelatnost trgovačkoga društva
2.2.Uređivanje upravljanja trgovačkim društvom
2.3.Osnove upravljanja trgovačkim društvom
2.3.1.Uložena sredstva
2.3.2.Rad člana društva
2.3.3.Radni odnos
2.4.Subjekti upravljanja trgovačkim društvom
2.4.1.Osnivači i članovi
2.4.2.Fizičke i pravne osobe
2.4.3.Radnici
2.4.4.Društvo kao imatelj vlastitih dionica odnosno udjela
2.5.Oblici upravljanja trgovačkim društvom
2.5.1.Neposredno upravljanje članova društva
2.5.2.Povjeravanje upravljanja samo nekim članovima
2.5.3.Povjeravanje upravljanja trećoj osobi
2.5.4.Upravljanje izborom organa društva
2.6.Odlučivanje u trgovačkome društvu
2.6.1.Pojedinačno i skupno
2.6.2.Jednoglasno i većinsko
2.6.3.Pravna priroda odluke
2.6.4.Oblik odluke
2.6.5.Nevaljanost odluke
3.Upravljanje pojedinim oblicima trgovačkih društava
3.1.Javno trgovačko društvo
3.1.1.Upravljanje članova
3.1.2.Odnos članova ovlaštenih na upravljanje i ostalih članova
3.1.3.Međusobni odnosi članova ovlaštenih na upravljanje
3.2.Komanditno društvo
3.2.1.Položaj komplementara
3.2.2.Položaj komanditora
3.3.Dioničko društvo
3.3.1.Uprava
3.3.2.Nadzorni odbor
3.3.3.Glavna skupština
3.3.4.Međusobni odnosi uprave, nadzornoga odbora i glavne skupštine
3.4.Društvo s ograničenom odgovornošću
3.4.1.Članovi društva
3.4.2.Skupština
3.4.3.Uprava
3.4.4.Nadzorni odbor
3.4.5.Međusobni odnosi članova društva, uprave i nadzornoga odbora
3.5.Gospodarsko interesno udruženje
3.5.1.Članovi udruženja koji djeluju zajedno
3.5.2.Uprava
3.5.3.Drugi organi
3.5.4.Međusobni odnosi članova udruženja, uprave i drugih organa
3.6.Povezana društva
4.Pravo na upravljanje
4.1.Sadržaj prava
4.2.Opseg prava
4.3.Stjecanje prava
4.4.Prijenos prava
4.5.Ostvarivanje prava
4.6.Prestanak prava
4.7.Zaštita prava

Preporučena literatura :
 

Petrović, Siniša. Osnove prava društava (2003)Dopunska literatura:
 


  1. Barbić, Jakša. Pravo društava, knjiga 1, 2 i 3 (1999-2002)  2. Gorenc, Vilim. Trgovačko pravo – društva (2003)Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / testovi / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

Povratna informacija anketiranjem studenata. Uzajamno praćenje nastavnika na istome predmetu.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login