Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • tuženik

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVNA PRAKSA

Oznaka: PRUPRA
Vrsta: obvezni
Razina: napredna razina
Semestar / trimestar: VI semestar Upravni Studij
ECTS: 10
10 ECTS
PRAKTIČNI RAD U OKVIRU JEDNE OD NASTAVNIH BAZA NA ZADANOM PROJEKTU 10 ECTS BODOVA
Kompetencije koje se stječu:

 

KOMPETENCIJE U PRIPREMI I PROVOÐENJU ISTRAŽIVANJA, PRIKUPLJANJU, OBRADI PODATAKA TE ANALIZI DOBIVENIH REZULTATA. KOMPETENCIJE U PISANJU ZNANSTVENOG IZVJEŠĆA.

Preduvjeti za upis:

OVJERENO SUDJELOVANJE U RADU NA VJEŽBAMA/SEMINARIMA

Sadržaj:

DEFINIRAN JE TEMOM ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA U OKVIRU KOJEGA SE KOLEGIJ ODVIJA

Dnevnik rada

Preporučena literatura :
 

DEFINIRANA JE TEMOM ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA/UPRAVNE OKOLINE U OKVIRU KOJEGA SE PRAKSA ODVIJA


Dopunska literatura:
 

OVISNO O ODABIRU PRAKSE/TEME


Oblici provođenja nastave: praktična nastava / rad / seminarske radnje / individualne konzultacije
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: praktična nastava / rad / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

TIJEKOM RADA SA STUDENTIMA PROCJENIT ĆE SE PRIMJERENOST TEŽINSKE RAZINE ZADANIH PROBLEMA

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login