Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • najbliži rod; najbliži pojmovni razred kojemu je objekt koji treba definirati logički podređen

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

RAČUNALNI KRIMINALITET

Oznaka: PR5RČK
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6

6 ECTS (Predavanja + vježbe)


Kompetencije koje se stječu:

Osposobljavanje polaznika studija za shvaćanje, razumijevanje i usvajanje, aktualnih i relevantnih informacijsko komunikacijskih tehnologija te rizika koje donosi razvoj informacijskog društva u pogledu neovlaštenog korištenja računala te osobnih podataka

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


Pojam računalnog kriminaliteta. Određivanje pojma, nastanka i obilježja računalnog kriminaliteta. Oblici i načini manipuliranja računalom u svrhu njegove zloupotrebe. Računalo kao cilj manipulacija. Računalo kao sredstvo manipulacija. Kategorizacija počinitelja i uzroka koji su doveli do nastanka i širenja računalnog kriminaliteta.
Fenomenologija računalnog kriminaliteta. Pregled pojavnih oblika računalnog kriminaliteta, počinitelja i načina izvršenja kompjutorskog kriminaliteta Motivi i profili napadača. Najčešći ciljevi i vrste napada,. Neovlašten pristup računalnim mrežama (haking): prisluškivanje i računalna sabotaža, neovlašteno kopiranje i reprodukcija računalnih programa.Neovlašteno mijenjanje podataka ili programa: računalna prijevara i računalne krivotvorine.Neovlašteno uklanjanje i oštećenje i/ili destrukcija podataka i/ili programske podrškeračunala. Uloga Interneta u širenju računalnog kriminaliteta. Povreda privatnosti fizičke ili pravne osobe i kazneno-pravna regulacija.
Metode prevencije računalnog kriminaliteta Načini i sredstva otkrivanja i sprječavanja računalnog kriminaliteta Najčešće pogreške u zaštiti.Provjera pristupa, kriptografija, digitalni certifikati, digitalni vremenski biljezi, steganografija, i druge metode i sredstva fizičke, tehničke i logičke zaštite od zloupotrebe računala.
Elementi kazneno-pravne zaštite informatičke tehnologije i prevencije računalnog kriminaliteta. Općeniti pregled odnosa razvoja računala i zakonodavnih normi. Elementi kriminalizacije zloupotreba računala i kriminalno-politička uloga kaznenog zakonodavstva u suzbijanju računalnog kriminaliteta. Analiza problema na području zaštite privatnosti, računalnog gospodarskog kriminala, zaštite intelektualnog vlasništva, te mnogih drugih novonastalih zloupotreba u svezi s razvojem i širenjem Interneta. Kazneno-pravni postupak za progon otkrivenog računalnog delikta. Neke specifičnosti u postupku kažnjavanja računalnih delikata. Komparativna analiza zakonodavnih reformi u svijetu i usporedba sa stanjem u našem zakonodavstvu. Nužnost usklađivanja i donošenja novih zakonskih rješenja radi prevencije i suzbijanja računalnog kriminaliteta. Potreba uspostavljanja sigurnosne strategije s naglaskom na računalnu etiku, obrazovanje i efikasnu suradnju s informatičkim tvrtkama., uz uspostavljanje cjelovite pravne zaštite, međunarodne pravne suradnje i harmonizacije zakonodavnih normi sa zemljama EU.
Preporučena literatura :


1. Slavko Šimundić, Siniša Franjić, Računalni kriminalitet, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2009. god.
2. Slavko Šimundić, Pravna informatika, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2007. god.
3. Slavko Šimundić, Uvod u informatiku, Pravni fakultet, Split, 2000. god
4. Slavko Šimundić, Funkcijska informatika u društvenim sustavima, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2000. god.
5. Miroslav Tudman, Teorija informacijskih znanosti, Informator , Zagreb, 1993.god.
6. Vilim Ferišak i grupa autora, Osnove informatike, Informator, Zagreb, 1985. god.
7. Josip Žužul i Dražen Dragičević, Informatika u upravi i pravosudu, Informator, Zagreb, 1995. god.
8. Narodne novine (zakoni)
Dopunska literatura:

1.M. G. Losano, Pravna kibernetika, Književni krug, Split, 1990. god.
2. H. Birolla i dr, Poslovna informatika, DRIP Zagreb, 1993. god.
3. V.Šimović i S. Šimundić, Policija i informatika, MUP-a, RH, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb, 1998. god.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login