Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • teret dokazivanja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 68
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700

IBAN: HR2123300031100030638Kolegiji ««

PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE (MENADŽMENT)

Oznaka: PR5PUM
Vrsta: izborni
Razina: izborni
Semestar / trimestar: / IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6

6 ECTS (Predavanja + vježbe)

Kompetencije koje se stječu:

Opća, posebna, teorijska i praktična znanja o poduzetništvu i upravljanju tj. menadžmentu.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:

Uvod u menadžment. Postavke menadžmenta. Razvoj teorije menadžmenta. Klasične i suvremene teorije menadžmenta. Upravljanje kvaliterom. Menadžment pomoću ciljeva (mbo). Funkcije menadžmenta: planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje, kontroliranje.

 


Planiranje – pojam, definicija i temelji planiranja kao funkcije managementa. Strateški menadžment: razine strategija. Metode menadžerskog predviđanja. Strateško planiranje čimbenici utjecaja na izbor strategije.

 


Organiziranje: određenje organiziranja, projektiranje organizacije, proces organiziranja, formalna i neformalna organizacija, metode organizacije. Organizacijska struktura: čimbenici, elementi, vrste. Organizacija poslovnih i procesnih funkcija: sustav raščlanjivanja i grupiranja zadatka, centri odgovornosti,

 


Kadroviranje:kao menadžerska funkcija, kao poslovna funkcija, osnove radnih odnosa i sindikalnog organiziranja. Planiranje kadrova: pribavljanje, selekcija organizacija radnog mjesta. Proces unapređivanja i usklađivanja organizacije. Planiranje kadrova: pribavljanje, selekcija, obrazovanje, razvoj, praćenje i ocjenjivanje radne uspješnosti, metode ocjenjivanja, sustav kompenzacija i nagrada za rad.

 


Tehnike donošenja odluka, sustavi za podršku u menadžerskom odlučivanju. Obrazovanje, razvoj, praćenje i ocjenjivanje radne uspješnosti, metode ocjenjivanja, sustav kompenzacija i nagrada za rad.
Vođenje: opći pristup menadžerskom vođenju, ponašanje ljudi u organizaciji, motivacija, teorija motivacije, suvremeni oblici motivacije, mjerenje motivacije i zadovoljstva.
Vođa i njegove karakteristike: ovlasti i odgovornosti vođe, modeli vodstva. Međuljudski odnosi, grupe i konflikti: formiranje timova, sustav konflikata.

 


Menadžersko komuniciranje: čimbenici poslovnog komuniciranja, vrste i mediji komunikacije, komunikacijski modeli i mreže, prepreke u komuniciranju. Kontroliranje: proces menadžerskog kontroliranja. Menadžerski sustavi kontrole. Mjerila poslovne uspješnosti. Metode i tehnike menadžerske kontrole.

 


Menadžerski informacijski sustavi (mis):razine i elementi mis-a. Informacijske tehnologije kao potpora suvremenom menadžmentu. Upravljanje rizikom u menadžmentu (risk management). Menadžerski informacijski sustavi (mis):razine i elementi mis-a. Informacijske tehnologije kao potpora suvremenom menadžmentu.
Upravljanje rizikom u menadžmentu (risk management).


Preporučena literatura :

Buble, M. Menadžment, Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet, Split, 2000.

Weihrich, H., Koontz H.: “Menedžment”, 11. izdanje, Mate d.o.o, Zagreb, 1998.

Bahtijarević-Šiber, F. i dr.: Organizacijska teorija, Informator, Zagreb, 1991., str. 181-291.

Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F.: Menadžment – Teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj, Masmedia, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

Robbins, S. P., Coulter, M.: Management, Prentice Hall, New Yersey, 2005.

Certo, S. M.: Modern Management, Prentice Hall, New Jersey, 2005.

Drucker, P. F.: Management challenges for the 21st century, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999.

Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
XI. Regionalno Moot Court natjecanje pred Europskim sudom za ljudska prava
15. Festival znanosti 2017.
Model European Union Strasbourg 2017
ESD conference 22th International Conference on Economic and Social Development –
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login