Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • 's praga', nešto odlučno odbiti, otkloniti

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

OSNOVE GRAÐANSKOG POSTUPKA

Oznaka: PRUGRA
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: II semestar Upravni Studij
ECTS: 3
ECTS 3 - II. semestar<3>Predavanja+0 vježbe (seminari)
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

 

Preporučena literatura :   Dopunska literatura:  
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login