Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prema postojećim (važećim) propisima

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

STRANI JEZIK II. (francuski)

Oznaka: PR3JEZ
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: V semestar Integrirani studij
ECTS: 4
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


 

Temeljno ovladavanje elementima francuskog jezika u funkciji pravnih znanosti, posebno stjecanje jezične kompetencije na razini razumijevanja pisanog teksta, kako bi studenti, osim prepoznavanja leksike, shvatili i semantičku funkciju gramatičkih struktura, upoznali zakonitosti rečenice i identificiranje odnosa unutar rečenice, te globalno interpretirali tekst na razini paragrafa i teksta kao cjeline. Nastoji se razvijati kod njih sljedeće jezične vještine:

- strategija čitanja,

- strategija razumijevanja ponajprije pisanog, a zatim i usmenog izričaja,

- prevođenje,

- pisanje sažetaka, komentara ili referata,

- prepoznavanje funkcije teksta i njegovih dijelova, uočavanje strukture teksta, njegove logičke organizacije i odnosa među različitim dijelovima teksta, lokaliziranje glavne informacije, traženje oznaka i informacija koje pomažu shvaćanju nepoznatih izraza.

Metodologija nastave je, s obzirom na postavljene ciljeve i zadatke učenja stranog jezika na Fakultetu raznovrsna, prilagođena osobnostima jezika struke.

Teme;

1. Slobodne teme

2. Constitution de la République Française

(ovladavanje leksikom i frazeologijom Ustava Republike Francuske)

3. La Justice en France et l'appareil judiciaire

(upoznavanje s pravosudnim sustavom Francuske)

4. Droit pénal

(leksik i frazeologija Kaznenog prava)


Preporučena literatura :
 

O b v e z n a l i t e r a t u r a :

Jasna Gačić, Le français pour les juristes, udžbenik.Književni krug Split, Pravni fakultet, Split, 1986.

N e o b v e z n a l i t e r a t u r a :

Uz navedeni priručnik preporučuje se kao neobvezna literatura za gramatiku:

Batušić-Montani, I., La pratique de la langue, Školska knjiga, Zagreb, 1974.

Horetzky E., Précis pratique de grammaire française, Školska knjiga, Zagreb, 1970.


R j e č n i c i :

Putanec, V., Francusko-hrvatskosrpski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1967.

Dayre J., et. al., Hrvatskosrpsko-francuski rječnik, NIP, Zagreb, 1965.

Robert P., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Société du Nouveau Littré, Le Robert, Paris, 1980.

Studentima se također preporučuje da prate francuski tisak i stručne časopise koji su im na raspolaganju u fakultetskoj knjižnici.


Dopunska literatura:  
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: FRA
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login