Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • poslovođa bez naloga; u procesnopravnom smislu - osoba koja u korist određene osobe poduzima radnje u postupku iako od nje nije dobila punomoć

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448

Povezano:
27.08.'18
Odgoda ispita

Kolegiji ««

KOMUNIKACIJE I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

Oznaka: SPJKKV
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6

6 ECTS (Predavanja + vježbe)

Kompetencije koje se stječu:

Stječu se znanja iz komunikacija i komunikacijskih vještina. Ista znanja su neophodna u praksi. Stoga će polaznicima ovog kolegija uvelike dobro doći.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na drugu godinu

Sadržaj:


Komunikacija, Podjela komunikacije, Načela komunikacije, Vještine komunikacije, Slušanje, Razvijanje strategije djelotvornog učenja, Zaboravljanje, Vještine postavljanja pitanja,   Kritičko mišljenje, Tim, Pisano komuniciranje, Govorno komuniciranje.  

Predavanja (tradicionalan način izvođenja kombiniran sa ohrabri vanjem participacije studenata putem potpitanja, otvaranjem diskusije i sl.), seminari (koji uključuju diskusiju o problemu, izradu seminarskih redova, referate), vježbe, stjecanje iskustva na području, praktične vježbe, radionice, istraživanje određenog problema.

Potiče se sudjelovanje studenata putem različitih oblika i aktivnosti: skupine za rješavanje problema, grupni rad, rad u paru itd. 
Preporučena literatura :
S. Šimundić, S. Franjić – Komunikacije i komunikacijske vještine, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, 2010.god.

Samovar, Larry A.; Komunikacija između kultura; Naklada Slap, 2013. god.

Dopunska literatura:  
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / tijekom nastave / testovi / projektni zadaci / referati / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login