Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • gruba nepažnja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ARGUMENTACIJA U UPRAVNOM SUDOVANJU

Oznaka: SPJAUS
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Spoznaje o specifičnostima argumentacije i obrazloženja odluka iz upravne oblasti sudovanja

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na drugu godinu

Sadržaj:


1) Pojam sudske argumentacije
2) Pojam upravnog sudovanja
3) Upravni sudovi
4) Visoki upravni sud Republike Hrvatske
5) Načela upravnog sudovanja
6) Opće upravne odluke
7) Pojedinačne upravne odluke
8) Struktura obrazloženja odluke Visokog upravnog suda RH
9) Struktura obrazloženja upravnih sudova
10) Sastav obrazloženja odluke Visokog upravnog suda RH
11) Sastav obrazloženja upravnih sudova
12) Argumentacija upravnih sudova povodom pravnih lijekova

Preporučena literatura :
Ž. Harašić, Sudska argumentacija, Split, 2010.
Presude Upravnog suda Republike Hrvatske
Dopunska literatura:
I.Borković, Upravno pravo, Zagreb, 2002.
Tekstovi posvećeni upravnom sporu iz Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, br. 1/2011.
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login