Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sudac od kojega (odluka potječe); sudac koji je odluku donio (protiv koje se podnosi pravni lijek)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVNO PREKRŠAJNO PRAVO

Oznaka: SPJUPP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Uvođenje studenata u materijalno i procesno prekršajno pravo, kao područje s kojim se, zbog masovnosti propisanih prekršaja i velikog broja počinitelja, svakodnevno susreću građani i poslovni subjekti. Budući da se prekršajno pravo u pravnom sustavu nalazi na razmeđi upravnog i kaznenog prava, savladavanje načela prekršajnog prava pridonosi razumijevanju cjelokupnog pravnog sustava.

Preduvjeti za upis:

Završen trogodišnji stručni studij

Sadržaj:


I. Uvodni dio, II. Opći dio materijalnog prekršajnog prava, III. Posebni dio materijalnog prekršajnog prava, IV. Prekršajni postupak

Preporučena literatura :

Aviani, Damir: Prekršajno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split , 2013.

Veić, Petar-Gluščić, Stjepan: Prekršajno pravo, opći dio, Narodne novine, Zagreb , 2009.

Prkršajni zakon, NN br. 107/07., 39/13. i 157/13.Dopunska literatura:
Kovačić, Antonija: Prekršajno sankcioniranje nasilja u obitelji, Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, Inženjerski bior, Zagreb , 2005.

Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login