Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Specijalniji zakon derogira (stavlja izvan snage) specijalni zakon.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

SLUŽBENIČKO KAZNENO PRAVO

Oznaka: SPJSKP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6
predavanja
Kompetencije koje se stječu:

Stjecanje znanja o kaznenoj, prekršajnoj i stegovnoj odgovornosti službenika I načelima tih odgovornosti

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na drugu godinu

Sadržaj:


1. Uvod

2. Odgovornost službenika za kaznena djela

2.1 Opći dio kaznenog prava

a) Zakonita uporaba sredstava prisile kao razlog isključenja protupravnosti

2.2 Posebni dio kaznenog prava

2.2.1 Pojam i opća obilježja službeničkih kaznenih djela

2.2 2 Pojedina službenička kaznena djela

a) Zlouporaba položaja o ovlasti (čl. 337. KZ)

b) Zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (čl. 338. KZ),

c) Nesavjestan rad u službi (čl. 339. KZ)

d) Pronevjera (čl. 345 KZ)

e) Neovlaštena uporaba (čl. 346. KZ)

f) Primanje mita (čl. 347. KZ)

g) Davanje mita (čl. 348. KZ)

3. Prekršajna odgovornost službenika

3.1 Odgovornost službenika za prekršaje propisane u Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

4. Stegovna odgovornost službenika

4.1. Odgovornost za povrede službene dužnosti prema Zakonu o državnim službenicima

a) Lake povrede službene dužnosti

b) Teške povrede službene dužnosti

4.2. Tijela nadležna za vođenje postupka zbog povrede službene dužnosti

4.2.1. Službenički sudovi i Viši službenički sud

4.3. Postupak zbog povrede službene dužnosti

4.4. Kazne za povrede službene dužnosti

4.5. Posebnosti stegovne odgovornosti službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi


Preporučena literatura :

Novoselec, Petar, Opći dio kaznenog prava, 3. izmijenjeno izd., Zagreb : Pravni fakultet, 2009

Novoselec, Petar (urednik); Posebni dio kaznenog prava, Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2007.

Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08.)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01, 92/05, 86/08).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 93/08)

Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i višeg službeničkog suda (NN 39/06).


Dopunska literatura:

Juras, Damir, Disciplinska odgovornost policijskih službenika, Hrvatska javna uprava, br. 4/2006, str. 167.-211.

Juras, Damir, Uporaba transkripata u disciplinskom postupku protiv policijskih službenika, Hrvatska javna uprava, br. 3/2008, str. 755.-766.

Novoselec, Petar, Krivična i disciplinska odgovornost sudaca, Iudex : časopis Društva hrvatskih sudaca / 1 (1993), 4 ; str. 236-237.


Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login