Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • obavještenje (treće osobe) o parnici

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

POVIJEST HRVATSKE UPRAVE

Oznaka: SPJPHU
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6
6 ECTS (predavanja 45 + seminari 15)
Obvezni predmet koji omugućava spoznaje o razvitku uprave uopće i napose hrvatske uprave, s ciljem razumijevanja temeljne uvjetovanosti suvremenih upravnih struktura i procesa njihovim povijesnim razvojem.
Kompetencije koje se stječu:

Nakon što odslušaju nastavu i polože ispit iz predmeta studenti će:
- upoznati mehanizam promjena upravnih oblika i modela
- usporediti hrvatsko upravno naslijeđe sa suvremenim upravnim poretkom
- razumijeti uvjetovanost današnjih upravnih struktura i procesa njihovim povijesnim razvojem
- razumijeti utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na obllkovanje uprave u Hrvatskoj u povijesnoj perspektivi
- razviti sposobnost kritičkog razmišljanja i djelovanja u suvremenom upravnom okolišu

Preduvjeti za upis:

Završen trogodišnji stručni studij

Sadržaj:


 1.Uvod:

Mjesto uprave u sustavu institucija državne vlasti:
-odnos uprave i zakonodavstva;
-odnos uprave i sudstva.
-Državna uprava i samouprava.
-Pluralizam hrvatskih pravnih područja i pluralizam upravnih modela.

2. Uprava u srednjem vijeku:

-Antička baština.
-Između Bizanta i Franačke.
-Uprava u hrvatskoj državi narodnih vladara.
- Središnja uprava, lokalna samouprava i autonomija.
-Nastanak i razvoj autonomnih gradova.
- Doseg i ograničenja lokalne autonomije.Primjeri Poljica, Vinodola i Dubrovnika.
-Tendencije u razvitku uprave i tuđinski sustavi vladanja.
-Uprava u mletačkom sustavu vladanja.
-Uprava u hrvatskim zemljama pod Habsburgovcims.

3. Rano moderno doba:

-Institucije središnje vlasti.
-Hrvatski sabor i Ugarsko-hrvatski sabor u Požunu.
-Značaj sabora iz 1687.godine.
-Pragmatička sankcija.
-Marija Terezija i upravne reforme.
-Reforme Josipa II.
-Značenje Sabora iz 1790.
-Upravne tendencije u preporodnom periodu.

4. Uprava u građanskom razdoblju:

-Značaj Sabora iz 1848.godine.
-Bachov apsolutizam.
-Obnova ograničene ustavnosti.
-Austro-ugarska nagodba i Hrvatsko-ugarska nagodba.
-Uprava u nagodbenom razdoblju.
-Uprava u Vojnoj krajini.
-Uprava u Dalmaciji i Istri.

5. Uprava u razdoblju izmedju dvaju svjetskih ratova:

-Obilježja uprave u režimu važenja Ustava iz 1921.godine.
-Uprava u razdoblju diktature od 6.siječnja 1929.godine.
-Uprava u režimu Ustava Kraljevine Jugoslavije od 1931.godine.
-Banovina Hrvatska.

Preporučena literatura :
- Čepulo, D., Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, Zagreb, 2012.
- Engelsfeld, N., Povijest hrvatske države i prava, Zagreb, 2002.
Dopunska literatura:

 - Bastaić,K. i dr., Hrestomatija povijesti hrvatskog prava i države, sv. I, Zagreb, 1998.
- Beuc, I., Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527.-1945.), Zagreb, 1969.
- Beuc, I., Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb, 1985.
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login