Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  •  teret (dužnost) iznošenja činjenica na kojima se zasnivaju zahtjevi u parnici

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVLJANJE KOMUNALNIM SUSTAVIMA

Oznaka: SPJUKS
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6
45 sati predavanja+15 sati V/S
Kompetencije koje se stječu:

Kolegij daje visoku razinu znanja i pomaže studentima u njihovom kasnijem radu u lokalnoj samoupravi. On je nužna dopuna znanjima i vještinama koje studenti stječu slušanjem obveznog predmeta.
Od studenta se, nakon što odsluša predmet, očekuje da uoči i razumije probleme u organizaciji komunalnih službi. Student treba biti sposoban analizirati osnovna načela vezana uz funkcioniranje komunalnih službi, upravne aspekte komunalnih službi u Europi i Hrvatskoj. Od studenta se također očekuje da razvije sposobnosti za primjenu naučenih znanja na rješavanje različitih problema u komunalnim službama.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

1. Povijesni razvoj komunalnih službi,
2. Osnovna obilježja komunalnih sustava,
3. Organizacija komunalnih sustava,
5. Pravni aspekti komunalnih službi,
6. Upravni aspekti komunalnih službi,
7. Komunalne službe u Europskoj Uniji,
8. Komunalne službe u Hrvatskoj

Preporučena literatura :  Teodor Antić: Upravnopravni aspekti komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2000., str. 5.-50.
Željko Pavić: Javna uprava, nastavni materijali, Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 281.-299.
Dragica Kemeter: Stanje u komunalnim djelatnostima, Hrvatska javna uprava, br. 2., god. 9., str.471.-493.
Tereza Rogić Lugarić: Financijski aspekti položaja velikih gradova, Hrvatska javna uprava, god. 10., br. 3., 2003. str. 683.-708.
Gojko Bežovan: Analiza subvencioniranja najamnina i troškova stanovanja te prakse gradnje socijalnih stanova u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, god. 10., br. 3., 2010., str. 709.- 741.
Vedran Ðulabić: Građani i javna uprava na primjeru Grada Zagreba: sudionici u demokratskom procesu ili korisnici usluga, Hrvatska javna uprava, br. 1., god. 8., 2008., str. 135.-169.
Nataša Žunić Kovačević: Problemi financiranja gospodarske i urbane infrastrukture-o financiranju javnih poduzeća, Hrvatska javna uprava, br. 1., god. 8., 2008., str. 205.-228.
Dopunska literatura:  
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login