Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • po (službenoj) dužnosti

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ŠPORTSKO GRAÐANSKO PRAVO

Oznaka: ŠGP101
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: I semestar Športsko pravo
ECTS: 5
Kompetencije koje se stječu:

Predmet studentima pruža specifična znanja o institutima građanskog prava koji su u primjeni u obavljanju športske djelatnosti.

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:


Odnos građanskog i športskog prava. Izvori građanskog športskog prava (domaći pravni izvori;strani pravni izvori; neautonomni ili klasični pravni izvori (Ustav, zakoni) autonomni pravni izvori (opći akti sportskih udruga različitih razina, domaći i strani); sudska praksa; pravna znanost; osnove međusobnih odnosa pravnih izvora, posebno i pravila o rješavanju antinomija (posebno problem "zatvaranja" sportskih udruga na način zabrane obraćanja redovnim sudovima - problem FIFA I UEFA i uopće kolizija klasičnog građanskog ugovora i posebnog sportskog ugovora). Razvitak sportskog prava. Odgovornost za štetu (igrača; trenera; suca; funkcionera; udruge; države; gledatelja; ostalih). Ugovori u športskom pravu (profesionalaca, amatera, maloljetnika, ostalo).


Preporučena literatura :

Petar Klarić, Martin Vedriš, Građansko pravo, Narodne novine, Zagreb, kolovoz 2008

Petar Klarić, Odštetno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2003.

Vilim Gorenc et alt., Komentar Zakona o obveznim odnosima, RRIF, Zagreb, 2005.

Hrvoje Kačer-Aldo Radolović-Zvonimir Slakoper, Komentar Zakona o obveznim odnosima, Legat, Zagreb, 2006.

Ivica Crnić et alt., (Uvod u) športsko pravo, Inženjerski biro, Zagreb, siječanj 2009.

Grayson, Edward, Sport and law, London, 1988.

Beloff, J.M., Kerr, T., Demetriou, Sports Law, Oxford, 1999.

Gardinher S., James, M., O Leary, J., Welch, R.Blackshaw, I., Boyes,S., Caiger,A., Sports Law, Cavendish Publishing, 2001.

Cozzilo,M.J., Levinstein,M.S., Sports Law Cases and Materials, Carolina Academic Press, 1997.


Dopunska literatura:

S.S. Butorac - M.Ćurković - V.Findak - B.Fučkar - D.Harasin - Ž.Klarić - H.Kačer - A.Krivičić - N.Mijatović - D.Milanović i suradnici – H. Momčinović - S.Petrović - D.Primorac - B.Vrbek - M.Zuber, Novi zakon o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2007.

Hrvoje Kačer- Andrea Čeh, Treneri u novom zakonu o športu, Novi informator, broj 5517 od 20.01.2007., str. 17-18.


Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Upitnici i ocjena od strane studenata, promatranje nastave i ocjena od strane Fakulteta.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login