Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • gruba nepažnja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ŠPORTSKO KAZNENO PRAVO

Oznaka: ŠKP102
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: I semestar Športsko pravo
ECTS: 5
Kompetencije koje se stječu:

Predmet pruža znanja o određenim institutima kaznenog i kaznenog procesnog prava čija je primjena česta, ili barem moguća, kad je riječ o kaznenim djelima počinjenim unutar sustava sporta. Omogućuje bolje razumijevanje pravnih problema koji se javljaju u primjeni kaznenog prava na događaje u sportu, pruža kako pravno-teoretsku podlogu tako i važne praktične slučajeve i primjere o problemima sportskog kaznenog prava i mogućim modalitetima njihovog rješavanja. Pristupnici nastavom i uspješnim polaganjem predmeta stječu sposobnost samostalnog rada na slučajevima iz navedenog područja.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


1. Uvod

2. Materijalno kazneno pravo i sport

2.1 Opći dio kaznenog prava

2.1.1 Pristanak u sportskom natjecanju kao razlog isključenja protupravnosti

2.1.2 Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom

2.1.3 Sigurnosne mjere

2.1.4 Odgojne mjere iz zakona o sudovima za mladež

2.2. Posebni dio kaznenog prava

2.2.1 Kaznena djela sportaša

2.2.2. Kaznena djela ostalih osoba u sustavu sporta (treneri, liječnici, menadžeri, športski dužnosnici)

2.2.3 Kaznena odgovornost pravnih osoba u sustavu sporta i odgovornih osoba u tim pravnim osobama

2.2.4 Pojedina kaznena djela

a) Kaznena djela protiv života i tijela (tjelesne ozljede (čl. 98. KZ, čl. 99 KZ)

b) Kaznena djela protiv časti i ugleda (čl. uvreda čl. 199. KZ)

c) Nesavjesno liječenje (čl. 240. KZ)

d) Prijevara (čl. 224. KZ)

e) Krivotvorenje isprava (čl. 311. KZ)

f) Zlouporaba položaja o ovlasti (čl. 337. KZ)

g) Pronevjera (čl. 345 KZ)

h) Utaja poreza i drugih davanja (čl. 286 KZ)

i) Doping kao kazneno djelo

3. Kazneno procesno pravo i sport

5.1. Mjere opreza i sport

5.2. Standardi dokazivanja u kaznenom postupku zbog dopinga

5.3. Odnos postupka pred nadležnim sportskim tijelima i kaznenog postupka


Preporučena literatura :

Novoselec, Petar, Opći dio kaznenog prava, 2. izmijenjeno izd., Zagreb : Pravni fakultet, 2007

Novoselec, Petar (urednik); Posebni dio kaznenog prava, Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2007.

Tomašević, Goran, Kazneno procesno pravo – Opći dio: Temeljni pojmovi, Split, 2009.

Krapac, Davor, Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije, Narodne novine, Zagreb 2007.

Kačer, Hrvoje (ur.) Športsko pravo, Inženjerski biro, Zagreb, 2009. str. 304.-361.

Pajčić, Matko i Petković, Tonći, Doping i kaznenopravna odgovornost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 89 (2008) , 3; str. 551-582.

Kačer, Hrvoje, Ančić, Mario, Doping i klađenje u športu, Pravo i porezi : časopis za pravnu i ekonomsku teoriju i praksu / Vilim Gorenc = izvješća za gospodarsku praksu. - 18(2009),1; str.50-56.


Dopunska literatura:

Anderson, Jack, Citius, Altius, Fortius - a Study of Criminal Violence in Sport, International Sports Law Perspective, 11 Marq. Sports L. Rev. 87 (2000-2001)

Lassiter, Christo, Lex Sportiva: Thoughts towards a Criminal Law of Competitive Contact Sport, 22 St. John's J. Legal Comment. 35 (2007-2008)

Livings, Ben, Legitimate Sport or Criminal Assault - What Are the Roles of the Rules and the Rule-makers in Determining Criminal Liability for Violence on the Sports Field, 70 J. Crim. L. 495 (2006)

Trichka, Robert E., Violence in Sport: Criminal Assault or Part of the Game, 3 J. Legal Aspects Sport 88 (1993)

Berkl, Melanie, Der Sportunfall im Lichte des Strafrechts, Baden-Baden : Nomos, 2007.

Davies C, ‘Criminal Law and Sport’, (2007) 1 The Verdict 22-26

Davies C, Criminal law and assualts in sport: an Australian and Canadian perspective, (2006) 30 Criminal Law Journal str. 151-158.

Reinhart , Michael: Sport und Strafrecht, in Fritzweiler , Jochen / Pfister , Bernhard / Summerer , Thomas: Praxishandbuch Sportrecht, München 2007, S. 640-720.

Wiethaup, H. (1971) Zur Straf- und Zivilrechtlichen Seite von Unglücksfällen auf Tribünen in überfüllten Fußballstadien. Versicherungsrecht , br. 1, str. 17.


Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Statistička obrada i usporedba ispitnih rezultata. Anketiranje završenih polaznika o kvaliteti nastave i ispita i mogućim načinima poboljšanja istih.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login