Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • jedna stvar u obvezi, koja se može na dva načina ispuniti; alternativno ovlaštenje

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ŠPORTSKO POSTUPOVNO PRAVO

Oznaka: ŠPP103
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: I semestar Športsko pravo
ECTS: 5
Kompetencije koje se stječu:

Ovaj predmet trebao bi omogućiti svim pravnicima koji se susreću sa specifičnom materijom rješavanja sportskih sporova, kao i svim djelatnicima u području sporta kojima je potreban uvid u posebne pravne i postupovne mogućnosti rješavanja individualnih i kolektivnih sporova u domeni sporta upoznavanje sa suvremenim razvojem i problemima, te stjecanje potrebnih znanja i vještina.

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:

Predmet se bavi specifičnim procesnim mehanizmima za rješavanje sporova koji se pojavljuju u kontekstu sporta i sportskih natjecanja. Za razliku od većine drugih područja, u domeni sporta još je jače naglašena potreba za djelotvornim i iznimno brzim metodama rješavanja sporova, koje će istovremeno udovoljiti zahtjevima poštenog suđenja i adekvatne pravne zaštite. U tom kontekstu nastojat će se prikazati spektar metoda za rješavanje sportskih sporova, kako u nacionalnom kontekstu, tako i u internacionalnom kontekstu (uz komparativni uvid u rješenja pojedinih stranih nacionalnih zakonodavstava).

Osnovne tematske sastavnice predmeta uključuju sljedeće jedinice:

- Sportsko funkcionalno i organizacijsko pravo

- Opće karakteristike sportskih sporova; Utjecaj globalizacija na razvoj metoda rješavanja sportskih sporova.

- Prednosti i nedostaci konvencionalnih metoda rješavanja sporova u kontekstu sporta. Suđenje – mirenje – arbitraža: klasifikacija i područje primjene.

- Nacionalni mehanizmi za rješavanje sportskih sporova: sud i alternativne metode rješavanja sporova.

- Postupak rješavanja sportskih sporova pred državnim sudom: osnovna pitanja. Nadležnost, pripremni stadiji, raspravljanje, izvođenje dokaza, odluke, pravni lijekovi. Posebni parnični postupci. Privremene mjere. Ovrha.

- Arbitraža u sportskim sporovima. Kratak prikaz temeljnih pravila Zakona o arbitraži. Specifičnosti u sportu. Arbitraža u olimpijskom kontekstu – Športsko arbitražno sudište pri Hrvatskom olimpijskom odboru. Druge arbitraže.

- Medijacija i druge alternativne metode rješavanja sportskih sporova. Temeljna rješenja Zakona o mirenju i njihova primjena na sportske sporove.

- Sportski sporovi s međunarodnim obilježjem. Međunarodne institucije za rješavanje sportskih sporova. Sport i međunarodni sudovi.

- Arbitražno sudište za sportske sporove Međunarodnog olimpijskog odbora. Sportski slučajevi pred drugim međunarodnim i inozemnim sudovima i tribunalima.

Sudovi časti u sportu

Preporučena literatura :

- Triva/Dika, Građansko parnično procesno pravo, Zagreb, Narodne novine, 2004.

- S. Triva, A. Uzelac, Hrvatsko arbitražno pravo, Zagreb, Narodne novine, 2007.

- Alan Uzelac, Mirenje u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima, Zagreb: TIM Press, 2004

- Simon Chadwick i Dave Arthur (ur.), International cases in the business of sport, Amsterdam, Butterworth, 2008.

- Gabrielle Kaufmann-Kohler, Arbitration at the Olympics: issues of fast-track dispute resolution and sports law, Kluwer, 2001.

- Maurizo Gotti, Arbitration in sport, u: Vijay K. Bhatia, Christopher N. Candlin, Jan Engberg (ur.), Legal discourse across cultures and systems HK University Press, 2007.

- Ian S. Blackshaw, Robert C.R. Siekmann i Janwillem Soek (ur.), The Court of arbitration for sport : 1984-2004, Haag, Asser Press, 2006.

- Urs Scherrer (ur.), Einstweiliger Rechtsschutz im internationalen Sport, Zürich, Nomos, 1999.

- Robert C.R. Siekmann i Janwillem Soek (ur.), The European Union and sports : legal and policy documents, Haag, Asser, 2005.

- Stephen Weatherill, European sports law, Haag, Asser, 2007.

Odluke: Matthieu Reeb (ed.), Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards III 2001-2003 (Kluwer Law International 2004), pp. ix – xi; 1998-2000 Dopunska literatura:
Oblici provođenja nastave: predavanja / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / tijekom nastave / projektni zadaci / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Studentska evaluacija, anketiranje, vanjska evaluacija.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login