Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Specijalniji zakon derogira (stavlja izvan snage) specijalni zakon.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO OSOBA U ŠPORTU

Oznaka: POUŠ104
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: II semestar Športsko pravo
ECTS: 5
Kompetencije koje se stječu:

Studenti će iz ovog predmeta steći specifična znanja o statusu pravnih subjekata u šport, sustavu športskih natjecanja, pravnom statusu športskih objekata s aspekta pravnih i fizičkih osoba.

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:


Temeljne podjele i njihovo značenje (podjela prema kriteriju spola (muškarci i žene uključujući CASTER SEMENYA CASE);podjela prema kriteriju dobi; podjela prema kriteriju vrste naknade i nagrade (profesionalci, amateri i poluprofesionalci ili poluamateri); podjela prema načinu sudjelovanja u sportu (igrači, treneri, funkcioneri, suci, glededatelji i ostali); podjela prema statusu olimpijskog ili neolimpijskog sporta;ostalo. Pojedinci i reprezentacija (povijesni razvitak od nekomercijalnog do pretežito ili bitno komercijalnog pristupa; mogući načini rješavanja problema - prisilni i dogovorni; moguće sankcije za slučaj nenastupanja (primjeri tenis i slučaj Nikola Pilić i bojkot najvećeg svjetskog turnira od strane 95% najboljih igrača) posebno i postoji li mogućnost odštetne odgovornosti ili ne, primjeri različitih modela ponašanja, od onog koji apsolutno u prvi plan stavlja pojedinca do onog tko žrtvuje sve za viši interes reprezentacije). Sustavi sportskih natjecanja (sustavi u domaćem sportu;sustavi u stranom sportu;sustavi za pojedinačna natjecanja; sustavi za klupska natjecanja; sustavi za međudržavna natjecanja; pravila o promjeni sustava natjecanja. Osobe u športu (fizičke osobe – igrači, treneri, suci, funkcioneri, ostali, pravne osobe – udruge , trgovačka društva, razne razine udruživanja, HOO, MOO, VŠA, CAS). Pravni status sportskih objekata (objekti u vlasništvu države;objekti u vlasništvu županija;objekti u vlasništvu gradova i općina;objekt u vlasništvu HOO; objekti u privatnom vlasništvu; ostalo). Doping. Postupak i nadležnost u području sportskog prava (unutar državnih granica, izvan državnih granica, redovni sudovi, sporstki sudovi).

Preporučena literatura :

Nikola Gavella et alt., Stvarno pravo, Narodne novine , Zagreb, lipanj 2007

Petar Klarić, Martin Vedriš, Građansko pravo, Narodne novine, Zagreb, kolovoz 2008

Ivica Crnić et alt., (Uvod u) športsko pravo, Inženjerski biro, Zagreb, siječanj 2009.

Grayson, Edward, Sport and law, London, 1988.

Beloff, J.M., Kerr, T., Demetriou, Sports Law, Oxford, 1999.

Gardinher S., James, M., O Leary, J., Welch, R.Blackshaw, I., Boyes,S., Caiger,A., Sports Law, Cavendish Publishing, 2001.

Cozzilo,M.J., Levinstein,M.S., Sports Law Cases and Materials, Carolina Academic Press, 1997.

Dopunska literatura:

S.S. Butorac - M.Ćurković - V.Findak - B.Fučkar - D.Harasin - Ž.Klarić - H.Kačer - A.Krivičić - N.Mijatović - D.Milanović i suradnici – H. Momčinović - S.Petrović - D.Primorac - B.Vrbek - M.Zuber, Novi zakon o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2007.

Hrvoje Kačer- Andrea Čeh, Treneri u novom zakonu o športu, Novi informator, broj 5517 od 20.01.2007., str. 17-18.

Hrvoje Kačer-Mario Ančić, Doping i klađenje u športu, PIP 1/09, str. 50.-56.

Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Studentska evaluacija, anketiranje i vanjska evaluacija
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login