Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • gruba nepažnja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ŠPORTSKO TRGOVAČKO PRAVO

Oznaka: ŠTP105
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: II semestar Športsko pravo
ECTS: 5
Kompetencije koje se stječu:

Nakon odslušanog kolegija student će steći cjelovita znanja o ustroju športskih organizacija i saveza, oblicima športskih klubova, pravnim poslovima sudionika u športskom natjecanju i pravnom okviru transfera prosfesionalnih športaša.

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:

I) UVOD

  1. Šport kao društvena i gospodarska djelatnost
  2. Pojam športskog prava
  3. Autonomija športa

4. Ograničenje športske autonomije

II) ŠPORTSKE ORGANIZACIJE I SAVEZI

1. Monopolno-hijerarhijska struktura športa

1.1. Načelo jednog športskog saveza unutar države (Načelo jednog mjesta)

2. Međunarodne športske organizacije i savezi

3. Nacionalne športske organizacije i savezi

III) USTROJBENI OBLICI ŠPORTSKIH KLUBOVA U HRVATSKOM PRAVU

  1. Športske udruge

1.1. Unutarnji odnosi u društvu (udruzi)

1.2. Zastupanje udruge

1.3. Odgovornost za obveze udruge

1.4. Prestanak udruge

2. Trgovačka društva u športu-športsko dioničko društvo

2.1. Uvod

2.2. Pojam športske djelatnosti i trgovačka društva

2.3. Općenito o športskom dioničkom društvu

2.4. Profesionalni status športskog dioničkog društva

2.5. Posebna pravila o poslovanju športskog dioničkog društva

2.6. Članstvo u š.d.d-u

2.7. Članstvo u organima š.d.d.-a

2.8. Nastanak š.d.d.-a

2.9. Ustroj š.d.d.-a

2.9.1. Dualistički ustroj

2.9.2. Monistički ustroj

2.10. Djelovanje š.d.d.-a

2.11. Prestanak društva

3. Preoblikovanje športske udruge u š.d.d.

3.1. Postupak provođenja preoblikovanja

4. Stečaj športskog kluba (udruge/š.d.d.-a)

4.1. Opće posljedice otvaranja stečaja

4.2. Športske posljedice otvaranja stečaja

4.3. Djelovanja stečaja na nadležnost organa društva (udruge/š.d.d.-a)

4.4. Djelovanje stečaja na pravni položaj špotraša

5. Športske ustanove

IV) PRAVNI POSLOVI SUDIONIKA U ŠPORTSKOM NATJECANJU

1. Uvod

2. Pravni odnos između športaša i kluba u ekipnim športovima

2.1. Ugovor o profesionalnom igranju u ekipnim športovima

2.2. Sklapanje ugovora

2.3. Glavne i sporedne obveze ugovornih strana

2.4. Pravna kvalifikacija ugovora: ugovor o djelu, ugovor o službi ili ugovor o radu?

2.5. Djelovanje ugovora

2.6. Prestanak ugovora

3. Pravni odnos između športaša i kluba/organizatora natjecanja u individualnim športovima

4. Ugovor o posredovanju pri transferima športaša

4.1. Menadžer u športu

V) PRAVNI OKVIR TRANSFERA PROFESIONALNIH ŠPORTAŠA

  1. Pojam transfera i sustava transfera

1.1.Transferna naknada

1.2. Prijelazno razdoblje

1.3. Privremeni transfer

  1. Ocjena legalnosti sustava transfera profesionalnih športaša

2.1. Prve odluke Suda Europske Zajednice

2.2. Slučaj Bosman

2.3. Učinci presude Bosman

2.4. Modeli reforme sustava transfera

2.5. Širenje prostornih granica slobodnih transfera športaša

  1. Izvori prava kojim se uređuju međunarodni transferi športaša

3.1 Prikaz i analiza značajnijih odredbi

  1. Izvori prava kojim se uređuju nacionalni transferi športaša

4.1. Prikaz i analiza značajnijih odredbi

5. Uloga posrednika pri transferima športaša

Preporučena literatura :

Crnić, J. et alt., Uvod u športsko pravo, Inženjerski biro, siječanj 2009.

Petrović, S. et alt., Novi Zakon o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti, Zagreb, Inženjerski biro, 2007.

Ivkošić, M./Ceronja, P., Pravni modeli provođenja postupka obveznog preoblikovanja športskog kluba - udruge u športsko dioničko društvo, Zbornik PfZ, br. 59(1), 2009, str. 125-150. Dopunska literatura: Fritzweiler, J./ Pfister, B., Praxishandbuch Sportrecht, Beck, C H, 2. Aufl., 2006.
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG|GER
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Studentska evaluacija, povremeni upitnici i ankete, vanjska evaluacija.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login