Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Prava (treba priznati) onima koji nad njima bdiju; budnima prava.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ŠPORTSKO RADNO PRAVO

Oznaka: ŠRP106
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: II semestar Športsko pravo
ECTS: 5
Kompetencije koje se stječu:

Izučavajući ovaj kolegij studenti stječu znanja o specifičnostima radnih odnosa i sustava socijalne sigurnosti športaša u odnosu na tzv. standardne radnike.

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:


I. Važnost i posebnosti športa u okruženju radnog i socijalnog prava

II. Negativni aspekti: trgovina radnom snagom (sporatšima)

III. Bosmanov slučaj

Problemi:zobilaženje izreke presude u slučaju Bosman

Prodaja igrača za vrijeme trajanja ugovora o radu

IV. FIFA-in sustav regulacije transfera

V. Novi sustav transfera

VI. Radno pravni i socijalni status športaša i športašica

- izvori prava

- ugovor o radu

- klasifikacija športaša kao radnika (zaposlene osobe)

- zapošljavanje stranaca (stranih športaša)

- poslovna sposobnost: športaši maljoljetnici

- sloboda kretanja radnika

- zabrana diskriminacije na temelju nacionalnosti

- uvjeti rada i zapošljavanja

- temeljena prava iz rada i socojalne sigurnosti

- diciplinske mjere na radu i u svezi rada

- plaće

- prestanak ugovora o radu

- transferna odšteta

- klauzula zabrane utakmice

- rješavanje radnopravnih sporova

status agenta sportaša

Preporučena literatura :
1. Radni odnosi u Republici Hrvatskoj, Potočnjak Željko (ur.), Organizator, Zagreb, 2007. I to:
- Ugovor o radu, Grgurev Ivana, str. 1.- 46.
- Prestanak ugovora o radu, Željko Potočnjak, str. 410.- 426.
- Pravo na sindikalno organiziranje i sindikati u Hrvatskoj, Dušanka Marinković Drača, str. 495.- 516.
- Kolektivni ugovori, Ivana Grgurev, Krešimir Rožman, str. 557.- 595.
- Radni sporovi, Mihajlo Dika, Potočnjak Željko, Viktor Gotovac, Radni sporovi, str. 711.- 743.
2. Contractual stability versus players mobility, Andrijana Bilić, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 4/2011., str. 875.-898.
3. Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova – ugovori radnog ili građanskog prava?, Andrijana Bilić, Vanja Smokvina, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.49, 4/2012., str. 831.-862.
4. Socijalni dijalog u profesionalnom sportu – nogomet kao model za druge kolektivne profesionalne sportove, Vanja Smokvina, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol.49 No.4 Prosinac 2012, str. 883.-906.
5. Implementacija Sporazuma o minimalnim zahtjevima za standardni ugovor igrača u profesionalnom nogometu s naglaskom na hrvatski sport, Smokvina, Vanja, Pravo u gospodarstvu, 53 (2014) , 6; 1225-1250.
6. Jednostrani raskid ugovora o radu između nogometaša i kluba bez opravdanog razloga, Bilić Andrijana, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 52, 2/2015., str. 481.- 513.

Propisi:
- Zakon o sportu, NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i to čl.: 6; 7, i 8.
- FIFA Pravilnik o statusu i transferima igrača, 2014.
- Sporazum o minimalnim uvjetima standardnog ugovora za profesionalne igrače, 2012.
Dopunska literatura:  
Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Provođenje anketa među studentima u kojima će oni ocjenjivati rad nastavnika.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login