Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Neka sudac ne ide (sudi) preko i izvan zahtjeva stranaka.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVA U ŠPORTU

Oznaka: UUŠ201
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 5
Kompetencije koje se stječu:

Nakon odslušanog kolegija student će steći cjelovita znanja o funkcioniranju športskih udruga i ustanova u hrvatskom pravnom poretku, načinu njihova osnivanja, ukidanja te zakonitosti njihova rada, a sukladno zakonskim I podzakonskim aktima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:

Pojam i vrste organizacija u teoriji i praksi. Oblici javno-pravnih organizacija u hrvatskom pravnom sustavu. Pravnoorganizacijski oblici subjekata u športu. Športske udruge. Pojam udruge i njezina pravna osobnost. Članstvo u udruzi i djelatnost udruge. Upravljanje udrugom i tijela udruge. Osnivanje i registracija udruga. Imovina udruga i odgovornost za obveze. Nadzor nad radom udruga. Prestanak postojanja udruge. Športski klubovi kao športske udruge. Športski klub kao udruga za natjecanje. Športski savezi. Nacionalni športski savezi. Hrvatski olimpijski odbor. Športske udruge osoba s invaliditetom. Druge šporatske udruge. Pojam i oblici ustanove. Postupak osnivanja ustanove. Tijela ustanove. Osnivanje ustanove. Imovina ustanove i odgovornost za njezine obveze. Nadzor nad radom ustanove. Prestanak ustanove. Javne ustanove za gospodarenje sportskim objektima. Ustanove za obavljanje športskih djelatnosti športske rekreacije i športske poduke. Nadzor nad zakonitišću rada športskih organizacija. Inspekcijski nadzor. Pravni položaj stranaca koji sudjeluju u športskim natjecanjima u Republici Hrvatskoj. Pravne pretpostavke za angažman stranaca u športskim natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Preporučena literatura :

Duško Lozina – Mirko Klarić, Uprava u športu – nastavni materijali, Split, 2009.

Javna uprava – nastavni materijali,Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2006, str. 47 – 110.

Zakon o Športu, Narodne novine br. 71/ 2006.

Zakon o ustanovama, Narodne novine br. 76/ 1993.

Zakon o udrugama, Narodne novine br. 88/ 2001. Dopunska literatura: Pravni leksikon

, LZMK, Zagreb, 2007.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Kontrolni testovi, povremeni upitnici i ankete, individualne konzultacije, vanjska evaluacija i dr.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login