Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ŠPORTSKO PREKRŠAJNO PRAVO

Oznaka: ŠPP202
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: III semestar Športsko pravo
ECTS: 5
Kompetencije koje se stječu:

- Svrha ovog predmeta je upoznavanje studenata s osnovama športsko prekršajnog prava te njihovo stjecanje uvida u multidisciplinarnost područja u kojemu se prožimaju pravo i šport. U tom smislu studenti će se upoznati s općenitim odredbama o prekršajnom pravu, sustavom športa i športskim djelatnostima, protupravnim ponašanjima u športu, prekršajima i sankcijama za protupravna ponašanja i dr. Sve to će omogućiti studentima lakše razumijevanje ove materije i obogaćivanje njihovog dosadašnjeg znanje iz tog područja te na taj način osposobljavanje za rad u onim institucijama u kojima je takvo znanje potrebno.

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:


- općenito o prekršajnom pravu i prekršajima,

- primjena prekršajnog prava Republike Hrvatske,

- prekršajni sudovi i nadležna tijela državne uprave,

- prekršajni postupak,

- prekršajnopravne sankcije,

- sustav športa i športske djelatnosti prema Zakonu o

športu,

- zdravstvena zaštita,

- prekršaji i sankcije prema Zakonu o športu,

- općenito o protupravnim ponašanjima prema Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima,

- športsko natjecanje,

- športski objekt,

- gledatelji,

- športaši i druge osobe koje sudjeluju u športskom natjecanju,

- prekršaji i sankcije za protupravna ponašanja,

ostala protupravna ponašanja u športu.

Preporučena literatura : - Primorac, D.: Športsko prekršajno pravo, PFS, Split, 2013. (predavanja)

- Primorac, D: Sprečavanje, suzbijanje i sankcioniranje protupravnih ponašanja na športskim natjecanjima, rad objavljen u Zborniku radova pod naslovom „Novi zakon o športu i aktualna praksa iz područja športa i športskih djelatnosti“, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2007. godina,

- Primorac, D: Šport i protupravna ponašanja, poglavlje objavljeno u knjizi Uvod u športsko pravo, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2009. godina,

- Bodin, D; Robene, L; Heas, S: Sport i nasilje u Europi, Knjiga trgovina d.o.o., Zagreb, 2007. godina.

PROPISI:

- Europska Konvencija o nasilju i nedoličnom ponašanju gledatelja na športskim priredbama, posebice na nogometnim utakmicama, Strasbourg, 1985. godina,

- Josipović, I; Rašo, M: Prekršajni zakon, Narodne novine, Zagreb, 2008. godina,

- Prekršajni zakon (Narodne novine br. 107/07),

- Zakon o športu (Narodne novine br. 71/06),

Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima (Narodne novine br. 117/03 i 71/06). Dopunska literatura:

PROPISI:

- Pravilnik o načinu policijskog postupanja (Narodne novine br. 81/03),

- Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (Narodne novine br. 54/04),

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/2000, 124/2000 i 28/2001),

- Zakon o eksplozivnim tvarima (Narodne novine br. 178/04),

- Zakon o javnom okupljanju (Narodne novine br. 128/90),

- Zakon o policiji (Narodne novine 129/00),

- Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (Narodne novine br. 5/90),

- Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (Narodne novine br. 107/01, 87/02, 163/03 i 141/04),

Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine 68/03).

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Kvaliteta i uspješnost izvedbe ovog predmeta provjeravat će se analizom uspjeha studenata na ispitu te anketom koja će se provoditi kod studenata kako bi se utvrdila kvaliteta izvođenja nastave.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login