Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • U stečaju je pravni položaj svih vjerovnika jednak.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

MEÐUNARODNO ŠPORTSKO PRAVO

Oznaka: ŠMPP203
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: III semestar Športsko pravo
ECTS: 5
5 ECTS
II. godina studija - III. semestar
Predavanja
Ciljjevi predmeta: Studenti će steći spoznaje o pravnoj problematici koja prati međunardono sportsko pravo te o rješenjima sadržanim u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu, a također i europskom pravu.
Kompetencije koje se stječu:

1. Student će navesti hrvatske, europske i autonomne izvore međunarodnog sportskog prava.
2. Student će objasniti koji su to pitanja u sportu koja uređuje međunarodno sportsko pravo.
3. Student će istražiti na koji način navedenu problematiku uređuje hrvatsko, a na koji način europsko međunarodno sportsko pravo.
4. Student će protumačiti odredbe akata koji normiraju materiju međunarodnog sportskog prava.
5. Student će usporediti različita rješenja sadržana u nacionalnom i supranacionalnom zakonodavstvu.
6. Student će identificirati neadekvatnost ili manjkavosti pojedinih rješenja.
7. Student će prezentirati vlastito viđenje mogućih rješenja.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na II. godinu specijalističkog studija.

Sadržaj:

I. MEÐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
1. Status međunarodnih sportskih saveza
1.1. Organizacijska struktura
1.2. Sistematizacija međunarodnih sportskih saveza
1.3. Sistematizacija zakonskih odredaba o međunarodnim sportskim savezima (lex sportiva)
2. Mjerodavno pravo za ugovor (ugovorni statut)
2.1. Sporazum o mjerodavnom pravu
2.2. Nedostaci sporazuma
2.3. Opseg primjene mjerodavnog prava
2.4. Prinudne odredbe i javni poredak
3. Mjerodavno pravo za izvanugovornu odgovornost za štetu (deliktni statut)
3.1. Određivanje mjerodavnog prava
3.1.1. Stranački sporazum
3.1.2. Lex loci delicti
3.1.3. Povrat i upućivanje na daljnje pravo (renvoi)
3.1.4. Opseg deliktnog statuta
II. MEÐUNARODNO GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO
1. Nadležnost u predmetima međunarodnog sportskog prava
1.1. Opća nadležnost utemeljena na prebivalištu (sjedištu)/boravištu jedne od stranaka
1.2. Nadležnost suda s obzirom na imovinu
1.3. Nadležnost suda s obzirom na to gdje se stvar nalazi
1.4. Nadležnost utemeljena na sporazumu
1.5. Nadležnost za tužbe proizašle iz ugovora
1.6. Nadležnost za tužbe proizašle iz delikta
2. Priznanje i ovrha
2.1. Priznanje i ovrha strane odluke u Hrvatskoj
2.2. Priznanje i ovrha hrvatske odluke u inozemstvu
3. Privremena/prethodna pravna zaštita
3.1. Nadležnost
3.2. Mjerodavno pravo
3.3. Priznanje i ovrha
3.3.1. Strane privremene/prethodne mjere u Hrvatskoj
3.3.2. Hrvatske privremene/prethodne mjere u inozemstvu
III. PRAVNI POLOŽAJ STRANACA U SPORTU
1. Posebne odredbe o sportašima strancima
2. Nastupanje za nacionalnu reprezentaciju
3. Promjena državljanstva sportaša

Preporučena literatura : J. Crnić et all., Uvod u športsko pravo, Inženjerski biro, 2009.
K. Sajko, Međunarodno privatno pravo, Narodne novine, 2009.
A. Caiger/S. Gardiner ed., Professional Sport in the European Union: regulation and Re-regulation, Asser Press, 2001.
J. Fritzweiler/B. Pfister, Praxishandbuch Sportrecht, Beck, C.H., 2. Aufl., 2006.
Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima, NN 53/91 (izvaci)
Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o mjerodavnom zakonu za ugovorne obveze (Rim I) (izvaci)
Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze (Rim II) (izvaci)
Uredba Vijeća br. 44/2001 o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (BU I) (izvaci)
Dopunska literatura: R.C.R. Siekmann/J. Soek ed., The European Union and Sport: Legal and Policy Documents, Asser Press, 2005.
R.C.R. Siekmann/J. Soek, The Council of Europe and Sport Basic Documents, Asser International Sports Centre, 2007.
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Studentska anketa.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login