Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

SOCIOLOGIJA ŠPORTA

Oznaka: SŠ108
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: I semestar Športsko pravo
ECTS: 4
4 ECTS (Predavanja)
Kompetencije koje se stječu:

Cilj kolegija je omogućiti polaznicima poslijediplomskog specijalističkog studija bolje razumijevanje složenog odnosa između društva i sporta kao društvenog, kulturnog, političkog i gospodarskog fenomena. Izučavajući nastanak i razvoj sociologije sporta kao jedne od posebnih sociologija, te analizirajući društvene funkcije sporta, sport i društvenu strukturu, sport kao igru i sport kao profesiju, sport i društvene vrijednosti, sport i socijalizaciju, sport i politiku, sport i medije, sport i devijantno ponašanje, sport i nasilje, sociološka istraživanja navijačkog ponašanja, nogometni huliganizam kao subkulturnu pojavu itd., kolegij treba omogućiti polaznicima poslijediplomskog specijalističkog studija bolje razumijevanje i kritičko analiziranje različitih aspekata društvene dimenzije sporta.

Preduvjeti za upis:

Za upis kolegija potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na I. godinu poslijediplomskog specijalističkog studija.

Sadržaj:

1. Odnos opće i posebnih sociologija; određenje pojma i predmeta sociologije sporta kao posebne sociologije.
2. Nastanak i razvoj sociologije sporta od 60-ih godina 20. stoljeća (različite teorijske i empirijske perspektive u sociologiji sporta).
3. Nastanak i razvoj sociologije sporta u Hrvatskoj (tri faze razvoja sociologije sporta u Hrvatskoj).
4. Pojam, društvena struktura i društvene funkcije sporta.
5. Društveni odnosi, pojedinci i grupe u sportu. Sportske grupe, sportska publika, sportske organizacije i institucije. Skupine oko sporta – „navijačko pleme“. Sociološke teorije navijačkog ponašanja.
6. Sport kao igra, sport kao društvena pojava i sport kao profesija. Ekonomski aspekti sporta.
7. Sport, socijalizacija i resocijalizacija. Sport i društvene vrijednosti.
8. Sport i politika. Sport i mediji.
9. Sport i devijantno ponašanje. Devijantno ponašanje u sportu (npr. doping u sportu itd.). Sport i nasilje. Sociološke teorije o nogometnom huliganizmu.
10. Sport i (sub)kulture mladih. Sociološka istraživanja i teorije navijačkog ponašanja u Hrvatskoj (od kraja osamdesetih i početka devedestih godina 20. stoljeća, do danas).

Preporučena literatura :
1. Žugić, Z. (2000) Sociologija sporta. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
2. Perasović, B.; Bartoluci, S. (2007) Sociologija sporta u hrvatskom kontekstu, Sociologija i prostor, Vol. 45, No. 1 (175), str. 105. – 119.
3. Vrcan, S. (2003) Nogomet, politika, nasilje – ogledi iz sociologije nogometa. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Dopunska literatura:
1. Perasović, B. (2001) Urbana plemena – sociologija subkultura u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
2. Perasović, B. (2002) Sociologija subkultura i hrvatski kontekst, Društvena istraživanja, Vol. 11, No. 2/3 (58/59), str. 485. – 498.
3. Vrcan, S. (1990) Sport i nasilje danas u nas i druge studije iz sociologije sporta. Zagreb: Naprijed.
4. Bjelajac, S. (2009) Sport i društvo. Split: Redak.
5. Huizinga, J. (1992) Homo ludens: o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Naprijed.
6. Lalić, D. (2011) Torcida: pogled iznutra. Zagreb: Profil knjiga d.o.o.; ili Lalić, D. (1993) Torcida: pogled iznutra. Zagreb: AGM.
7. Coakley, J. (2004) Sports in Society: Issues and Controversies (8th edn). Boston: McGraw Hill.
8. Buzov, Ž.; Magdalenić, I.; Perasović, B.; Radin, F. (1990) Navijačko pleme. Zagreb: Pitanja.
9. Fanuko, N.; Magdalenić, I.; Radin, F.; Žugić, Z. (1991) Zagrebački nogometni navijači: grupni portret s BBB u središtu. Zagreb: IDIS.
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Pisani seminarski radovi/ eseji; evaluacija kvalitete nastave i nastavnika putem studentskih anketa.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login