Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • po (službenoj) dužnosti

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

POVIJEST ŠPORTSKOG PRAVA

Oznaka: PŠP109
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: I semestar Športsko pravo
ECTS: 4
Kompetencije koje se stječu:

Poznavanje povijesnih pretpostavki pravne regulacije sportske djelatnosti i osnovnih tendencija u razvitku sportskog prava.

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:

Sport kao povijesna pojavnost: kratak osvrt na povijesni razvitak sporta. Sport kao pravna pojavnost: povijesne osnove pravne regulacije sporta. Antičko razdoblje (Priroda, karakteristike i funkcije igara. Subjekti: natjecatelji, drugi sudionici i treće osobe. Organizacija igara. Ekonomsko-pravni aspekti igara). Srednji vijek. Renesansa i rano novovjekovno razdoblje. Moderno doba. Suvremeni razvitak sportskog prava. Povijest sportskih organizacija. Međunarodni olimpijski pokret. Profili odnosa autnomnih sportskih pravila (rules of game) i državnog prava (rules of law). Evolucija ugovornog sportskog prava. Evolucija odštetnog sportskog prava. Evolucija kaznenopravog aspekta sportskog prava. Razvojni profili međunarodnog sportskog prava.

Preporučena literatura :

- Z. Jajčević, Kratka povijest tjelesnog vježbanja i športa (skripta), Zagreb 1997.

- Z. Jajčević, Antičke olimpijske igre i moderni olimpijski pokret do 1917., Zagreb 2008.

- S. Gardiner, Sports law, London 2001.

- U. Gualazzini, Premesse storiche del diritto sportivo, Milano 1965.

P. Perlingieri, Profili evolutivi del diritto dello sport, Napoli 2001. Dopunska literatura:

- Z. Jajčević, Olimpizam u Hrvatskoj, Zagreb 2007.

- R. Morzenti Pelegrini, L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e l'ordinamento statale, Milano 2007.

- M. Beloff, T. Kerr and M. Demetriou, Sports Law, Oxford 1999.

- P. Kissoudi, Closing the circle: sponsorhip and the Greek Olympic Games from ancient times to the present day, International Journal of the History of Sport, 22, 4/2005, 618.-638.

- R. F. Wheeler, Teaching sport as history, history through sport, The History Teacher, vol. 11., No. 3., 1978, 311.-322.

S. A. Riess, The new sport history, Reviews in American History, vol. 18., No. 3., 1990., 311.-325.
Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / testovi / referati / seminarske radnje / individualne konzultacije / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Upitnici i ocjena od strane studenata
promatranje nastave i ocjena od strane fakulteta.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login