Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • ustaljivanje nadležnosti

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ŠPORT I MEDIJI

Oznaka: ŠIM111
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: II semestar Športsko pravo
ECTS: 4
Kompetencije koje se stječu:

Studenti usvajaju potrebna intelektualna i praktična znanja za razumijevanje komunikacijskih tijekova u suvremenom društvu i stječu sposobnost obavljanja poslova profesionalnih komunikatora u slijedećim područjima društvenog komuniciranja:
suvremeno novinarstvo- upoznat će temeljne oblike i principe novinarstva, naučiti kako prikupljati podatke i kako ih oblikovati za različite medije: tisak, elektronske i digitalne medije;
odnosi s javnošću - naučit će kako kreirati organizacijski image, koje su vrste i razine komuniciranja, koje su ciljne javnosti, kako planirati kampanje u odnosima s javnošću - kako bi mogli raditi PR poslove za sportska društva i organizacije, za gospodarska poduzeća, državnu upravu, političke stranke, agencije za odnose s javnošću, nevladine organizacije, kulturne ustanove itd.

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:

Cilj ovoga kolegija je upoznati studente sa svijetom medija kao dijela komunikologije, kao znanstvene i prakseološke discipline koja se bavi svim oblicima komuniciranja u suvremenom društvu. Evo i tema koje će se obraditi:

  1. Mjesto komunikologije u podjeli znanosti
  2. Komunikacijske teorije, tehnološki procesi i društvo
  3. Hrvatski kao jezik javne komunikacije:

(standardni hrvatski jezik i funkcionalni stilovi: književno-

umjetnički (beletristički), znanstveni, novinarski stil;

pravilno izražavanje, jezična čistoća i tabuiziranje jezika;

hrvatski dijalekti i oblici njihove interakcije i

komunikacijske svrhovitosti s jezičnim standardnom u

medijima)

  1. Komunikologija masovnih medija

(društvene uloge masovnih medija: od informiranja,

komentiranja do zabave i razonode; Zloupotrebe masovnih

medija; Medijski žanrovi: monološki, dijaloški,

polifonijski; Organizacija i način rada medijskih kuća,

Vrste poslova u medijima, Upoznavanje sa novinskom i

radio-televizijskom produkcijom; Informacijsko-

dokumentacijska djelatnost u medijima)

  1. Zakonska regulativa elektroničkih i tiskanih medija,
  2. Sloboda medija, profesionalna etika i moral javnog komuniciranja
  3. Odnosi s javnošću:

a) Odnosi s javnošću, politika i mediji;

b) Odnosi s javnošću i menadžment

c) Korporativne komunikacije

d) Poslovi od javne važnosti i upravljanje temama

e) Poslovna etika i korporativna društvena odgovornost

f) Odnosi s medijima

g) Interne komunikacije

h) Korporativna angažiranost u zajednici i marketing opće dobrobiti

i) Uvod u financijske odnose s javnošću

j) Odnosi s potrošačkom javnošću

k) Odnosi s javnošću javnog sektora

l) Međuorganizacijski odnosi s javnošću:

Business to business

m) Učinkovito korištenje intereneta u odnosima s

javnošću

Preporučena literatura :

knjige) * Nastavnik osigurava po primjerak svake knjige

1. Plenković, M. (1993). Komunikologija masovnih medija. Zagreb: Barbat (stranica: 253)

2. Theaker, A. (2007.) Priručnik za odnose s javnošću; Zagreb: Hrvatska udruga za odnose s javnošću (stranica: 408)

2. Holmes, D. (2005). Communication Theory: Media, Technology and Society, London: Sage Publications Ltd. (Pages:272)

3. Rantanen, T. (2004). The Media and Globalization, London: Sage Publications Ltd. (Pages: 192) Dopunska literatura:

(knjige) * Nastavnik osigurava po primjerak svake knjige

1. McQuail, D. (2005). McQuail’s Mass Communication Theory, Fifth edition, London: Sage Publications Ltd. (Pages: 624)

2. Inglis, F. (1997). Teorija medija, Zagreb: Barbat (str:205)

3. Plenković, M.(1989). Suvremena RTV retorika,Zagreb:Stvarnost (str:215)

4. Harcup, T. (2003). Journalism – Principles and Practice, London: Sage Publications Ltd. (Pages:179)

5. Schultz, B. (2004). Broadcast News Producing, London: Sage

Publications Ltd. (Pages:217)

6. Pape, S. & Featherstone, S. (2005). Newspaper Journalism: A Practical Introduction, London: Sage Publications Ltd. (Pages:232)

7. Lippman,W.(1995). Javno mnijenje, Zagreb: Naprijed, (str:317)

8. Plenković, M. (1991). Poslovna komunikologija, Zagreb: Alinea (str:224)
Oblici provođenja nastave: predavanja / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Studenti će svakog mjeseca ocjenjivati izvedbu predmeta
- U razgovoru i kroz konzultacije sa studentima dolazit će se do
povratnih informacija, te po potrebi određene sadržaje
nadopunjavati
- Koristit će se i razmjena iskustava s kolegama predavačima
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login