Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • odvajanje ostavine od imovine nasljednika

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

FINANCIRANJE ŠPORTA

Oznaka: FŠ112
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: II semestar Športsko pravo
ECTS: 4
Kompetencije koje se stječu:

Upoznavanje s problematikom financiranja sporta kao temeljnom pretpostavkom učinkovitog razvitka bilo kojega sportskog kolektiva

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:

Vrste javnih potreba i načini njihovog financiranja, Javne potrebe u športu, Amaterski vs profesionalni šport, Vlasništvo i financiranje, Financiranje izgradnje i održavanja športskih objekata, financiranje športske rekreacije, Financiranje kineziterapije, Izvori financiranja profesionalnog športa, oporezivanje i šport (oporezivanje športaša, športskih kolektiva i sponzora), Model financiranja športa u RH, Financiranje športa u svjetlu Zakona o športu u RH, Kreiranje strategije financiranja športa (makro, mezo i mikro razina)

Preporučena literatura : Bartoluci, M.: Ekonomika i management sporta, Informator, Zagreb, 2003., Sever, I.: Model financiranja športa u suvremenom tržišnom društvu, izlaganje na skupu Hrvatski športski sabor, 1999., Novak, I.: Sportski marketing i industrija sporta, Zakon o Športu ... Dopunska literatura: Ostali aktualni članci
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / tijekom nastave / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Interna i eksterna kontrola izvrsnosti izvedbe
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login