Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • povlastica redoslijeda; beneficij jamca da je obvezan samo ako glavni dužnik ne bude mogao platiti

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ŠPORT I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Oznaka: ŠIV204
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: III semestar Športsko pravo
ECTS: 4
Kompetencije koje se stječu:

Studenti bi trebali steći teorijske i praktične spoznaje o pojmu, značaju i primjeni prava iz područja intelektualnog vlasništva, odnosno iz područja autorskog prava i prava industrijskog vlasništva, u raznim segmentima športske djelatnosti u najširem smislu, kako u odnosu na fizičke osobe (športaše), tako i u odnosu na pravne osobe (športska društva, udruge, ustanove i sl.).

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:


- Pojam i izvori prava intelektualnog vlasništva

- Pravo industrijskog vlasništva i autorsko pravo

- Žig i znak kvalitete u športu

- Zaštita izuma i tehničkih unapređenja u športu

- Pojam i pravna zaštita branda

- Zaštita olimpijskog simbola kao žiga

- Tajnost podataka u području športa

- Ugovori o know how i licenciji

- Ugovori o prijenosu sportskih događaja (stjecanje i učinci prava na prijenos)

- Ugovori o sponzorstvu i pravu na korištenje tuđeg imena i naziva

- Sudska zaštita intelektualnog vlasništva

- Zastupanje u području intelektualnog vlasništva

- Nepošteno tržišno natjecanje (nelojalna konkurencija) u športu

- Autorska djela, nositelji i sadržaj autorskog prava

- Pravo organizacija za radiodifuziju

- Zaštita osobnih prava u športu

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Preporučena literatura :

- Odabrana poglavlja iz sljedeće literature:

- ČIZMIĆ, J., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva, Split, 1998.

- ČIZMIĆ, J., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva - knjiga druga, Mostar, 1999.

- ČIZMIĆ, J., Komentar Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, Split, 2008.

- ČIZMIĆ, J. - ZLATOVIĆ, D., Komentar Zakona o žigu, Zagreb, 2002.

- HENNEBERG, I., Autorsko pravo, Zagreb, 2001.

- GAVELLA, N., Osobna prava, I. dio, Zagreb, 2000.

- ZLATOVIĆ, D., Pojam i pravna zaštita branda, “Hrvatska pravna revija”, god. V., 2005., br. 2., str. 67.-73.

- ZLATOVIĆ, D., Zaštita olimpijskog simbola kao žiga, «Informator», god. XLVIII., br. 4856., od 20. 9. 2000., str. 6.

Dopunska literatura:  
Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti izvedbe predmeta dobiveno putem anonimnih anketa. Interno institucijsko istraživanje kvalitete. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre. Eksterna evaluacija (posebno od strane Centra za kvalitetu i AZVO).
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login