Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • gruba nepažnja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ŠPORTSKA MEDICINA

Oznaka: ŠM206
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: III semestar Športsko pravo
ECTS: 4
Kompetencije koje se stječu:

Sportska medicina će dati znanja o mogućnostima i dosezima medicinske znanosti u procjeni funkcionalnog statusa sportaša, lokomotornog sustava i kognitivnih funkcija. Kroz teorijsku nastavu i praktični rad kandidati će se obučiti o načinima ispitivanja sportaša. Obučit će se prevenciji, liječenju i rehabilitaciji najčešćih sportskih ozljeda. Kroz sve oblikenastave upoznat će se sa smjernicama sportske prehrane, vrstama i štetnostima dopina. Kandidati će biti obučeni o osnovama genetike te svim oblicima genske terapije i terapije matičnim stanicama.

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:

1.Uvod u sportsku medicinu Prof dr sc Šimun Anđelinović , doc dr sc damir Primorac

Kroz uvod u sportsku medicinu polaznike će se upoznati s pravnim i etičkim načelima .

2.Povijest i prikaz djelokruga rada sportske medicine dr med Dinko Pivalica

Polaznici će se upoznati s problematikom i povijesnim razvojem sportske medicine te usporediti praksom u hrvatskoj sa praksom u drugim zemljama

3.Procjena funkcionalnog statusa sportaša Prof dr sc Jadranka Tocilj dr med Dinko Pivalica

Polaznici će se upoznati s važnošću određivanja funkcionalnog statusa kardiovaskularnog , respiratornog lokomotornog sustava radi procjene mogućnosti svakog sportaša i individualnog pristupa u trenažnom procesu.

4.Kognitivne sposobnosti sportaša Doc dr sc Marina Titlić

Polaznici će se upoznati s testiranjima i evaluacijama kognitivnih sposobnosti sportaša te načinima i pristupima u njihovom evoluiranju i vježbanju

5.Suplementacija u sportaša i sportska prehrana Mr ph Mimi Vurdelja U sportskoj medicini sve se veća važnost daje sportskoj prehrani i dodatcima prehrane koji bi zadovoljili sve potrebe profesionalnog bavljenja sportom . Polaznici će se upoznati s primjerima iz prakse kao i osnovnim principima zdrave prehrane sportaša

6.Sportske ozljede dr med Fabijan Čukelj

Sportske ozljede sve su češća prateća pojava kod vrhunskih sportaša . U ovom poglavlju polaznici će se upoznati s najčešćim ozljedama te osnovnim načelima liječenja i prevencije

7.Rehabilitacija sportaša dr med Dinko Pivalica

Polaznici će se upoznati s osnovnim principima u rehabilitaciji sportske traume te općim načelima rehabilitacije kao i korištenjem postupaka fizikalne medicine u liječenju Na primjerima iz prakse zorno će se prikazati principi i greške pri rehabilitaciji

8.Doping i sport Mr sc dr damir Erceg( Hrvatska antidoping agencija ) Doc. dr sc Davorka Sutlović

Polaznici će se upoznati s najčešćim sredstvima za doping kao i metodama za njihovo otkrivanje s primjerima iz prakse.

9.Krvni doping i posljedice Prof dr sc Boris Labar

Krvni doping se sve češće koristi u vrhunskom sportu te će se polaznici upoznati s najčešćim krvnim pripravcima i načinima njihove zlouporabe .

10.Genetika u sportskoj medicini Prof dr sc Šimun Anđelinović , Prof dr sc Dragan Primorac

S ubrzanim rastom spoznaja u genetici a poglavito nakon dešifriranja humanog genoma sve se češće traže načini genetskog manipuliranja u srhu postizanja što boljih rezultata . Polaznici će se upoznati s osnovnim metodama izolacije DNA , umnožavanja i analize , načina utvrđivanja spola , te principa genske terapije i terapije matičnim stanicama

Preporučena literatura :

Primorac D i sur ., Primjena analize DNA u sudskoj medicini i pravosuđu , Nakladni zavod Matice hrvatske Zagreb , 2001.

Pećina m. i sur Sportska medicina ; Medicinska naklada , 2003

Medved R .,Sportska medicina, JUMENA , Zagreb 1987

Pećina M , BojanićI , Overuse Injuris of Musculosceletal system; Boca Raton Florida , 2004 Dopunska literatura:

Exp Brain Res 2005;160:528-32.

J Sport Expert Psychol 2009;31(2):169-88.

J Strength cond Res 2008:22(6):2027-35.

Percept Mot Skills 2008;106(1):234-40.

Br J Sports Med 2008;42(11):632-3.

Clin J Sport Med 2007;17(5):369-74.

J Mot Behav 2007;39(5):395-408.

J Sport Exerc Psychol 2007;29(2):147-69.

Br J Sports Med 2007;41(2):908-13.

J Athl Train 2001;36(3):328-33.

J Neurotrauma 2002;19(4):427-38.

Cognitive Electrophysilogy; HJ Heinze, MF Munte, GR Mangun, Berlin, 1994.

Laboratoryreference for clinical neurophysiology; JA Liveson, Dong Mma, New York, 1992.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Anketa studenata
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login