Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • otkrivajuća ili prokazna zakletva (prisega)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

INFORMACIJSKI SUSTAVI U ŠPORTU

Oznaka: ISUŠ205
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: III semestar Športsko pravo
ECTS: 4
Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja iz područja informacijskih sustava s naglaskom na informacijske sustave u športu

Preduvjeti za upis:

Preduvjeti za upis propisani su Statutom i Pravilnikom o studiju i režimu studiranja Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sadržaj:


Uvod u informacijske sustave. Tipovi i temeljne strukture informacijskih sustava. Razvoj obrade podataka u športu. Osnovne postavke za razvoj integriranog informacijskog sustava u športu. Informacijski sustav u športu – temelj za sustavno praćenje podataka u športu i njegov razvoj. Osnivanje, ustroj i ovlasti informacijskog sustava u športu. Projektiranja standarda informatizacije športa u Hrvatskoj. Ustrojavanja IS-a u djelatnosti športa u Hrvatskoj, obvezno u sustavu zakonski određenih evidencija u športu. Organiziranja seminara, tečajeva i savjetovanja za školovanje informatičara-projektanata IS-a i edukaciju korisnika na svim razinama upravljanja, odlučivanja i izvođenja. Izrade metodike za odabir kvalitetne baze i razvojnog alata nad bazom. Vrste informacijskih sustava u športu. Sadržaj i oblik informacija u informacijskim sustavima u športu. Budućnost informacijskih sustava u športu.

Preporučena literatura :
S. Šimundić, D.Barbarić - Informacijski sustavi u športu, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet Split, 2012. god.

Dopunska literatura:
Slavko Šimundić, Funkcijska informatika u društvenim sustavima, Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, Split, 2000.
Slavko Šimundić: Pravna informatika, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2007.
Zakon o športu, NN 71/2006. (čl. 77. i 78.)

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre i voditelja studija
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login