Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Neka sudac ne ide (sudi) preko i izvan zahtjeva stranaka.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ZAVRŠNI RAD

Oznaka: ŠPZR
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IV semestar Športsko pravo
ECTS: 30
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih propisanih ispita i izradom završnog rada u skladu sa studijskim programom.

Preporučena literatura : Dopunska literatura:

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima:
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login