Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sud na čijem se području nalazi stvar

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

SEMINARSKI RAD

Oznaka: ŠSEM
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 3
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

U prvom, drugom i trećem semestru student je dužan izraditi jedan seminarski rad.

Preporučena literatura : Dopunska literatura:
Oblici provođenja nastave: seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima:
Način provjere znanja i polaganja ispita: seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login