Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prigovor

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO UNUTARNJE PLOVIDBE

Oznaka: PR5PUP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Praćenjem predavanja i aktivnim sudjelovanjem u nastavi, te izradom seminarskih radova i uspješnim polaganjem ispita student stječe teorijska i praktična znanja o pravu unutarnje plovidbe.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:Izborni kolegij koji se bavi proučavanjem specifičnosti plovidbe unutarnjim vodama. Unutarnje vode su rijeke, kanali i jezera na kojima se obavlja plovidba, osim rijeka jadranskog sliva u dijelu toka u kojem se obavlja pomorska plovidba. Do donošenja Zakona o plovidbi unutarnjim vodama, koji je stupio na snagu 1998. godine, u Republici Hrvatskoj se primjenjivao propis koji je bio na snazi u bivšoj Jugoslaviji, Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi iz 1977. godine. Republika Hrvatska 2007. godine donosi novi Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine, br. 109/07, 132/07). Njegovim stupanjem na snagu prestaju važiti Zakon o plovidbi unutarnjim vodama i Zakon o lukama unutarnjih voda. Novim se Zakonom uređuje plovidba unutarnjim vodama Republike Hrvatske, sigurnost plovidbe unutarnjim vodama, prav­ni status, način upravljanja vodnim putovima i lukama unutarnjih voda, materijalno-pravni odnosi glede plovila, postupci upisa plovila, prijevoz i ugovaranje prijevoza, plovidbene nesreće, ustroj i rad lučkih kapetanija i nadzor te druga pitanja koja se odnose na plovidbu i luke unutarnjih voda. Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, na odgovarajući način se primjenjuje Pomorski zakonik. Iako se, dakle, na određena pitanja primjenjuju ista rješenja kao i u pomorskoj plovidbi valja naglasiti da unutarnju plovidbu karakterizira niz specifičnosti. Prijevoz unutarnjim vodama, uz prijevoz morem, najekonomičniji je i jedan od najsigurnijih načina prijevoza. S druge strane, unutarnja plovidba je, zasigurno, najsporiji oblik prijevoza, što je ograničavajući čimbenik njenog razvoja. Također, zbog prirodnih karakteristika vode, plovidba unutarnjim vodama nije uvijek točna ni redovita. Kako Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda navodi , na sve ugovore u domaćem prijevozu odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Budimpeštanske konvencije o ugovorima o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima iz 2000. godine. Stoga će se, u okviru ovog kolegija, analizirati i relevantne međunarodne konvencije, s posebnim osvrtom na, već spomentu, Budimpeštansku konvenciju.


Preporučena literatura :

Grabovac , I., Prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi u Hrvatskoj – de lege lata i de lege

ferenda,

Split, 2007.

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda , N.N., br. 109/07, 132/07

Budimpeštanska konvencija o ugovoru o prijevozu robe unutarnjim plovnim putovima (CMNI), Poredbeno pomorsko pravo, Zagreb, 42, br. 157, 2003., str. 160.- 219.Dopunska literatura:

Grabovac, I., Prijevozno ugovorno pravo Republike Hrvatske,

Split, 1999.

Grabovac, I., Temelj odgovornosti u prometnom pravu,

Split, 2000.

Grabovac, I., Odgovornost prijevoznika u prijevozu stvari u unutarnjoj plovidbi u Republici

Hrvatskoj,

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Mostaru, XI, 1998.

Grabovac, I., Odgovornost prijevoznika u Konvenciji o ugovoru za prijevoz stvari u

unutarnjoj plovidbi – usporedna rasčlamba,

Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2 / 2001

Vojković, G., Luke unutarnjih voda,

Split, 2007.


Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Upitnici i ocjena od strane studenata te promatranje nastave i ocjena od strane matičnog fakulteta.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login