Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • građanskopravna kompenzacija koja nastaje dispozicijom stranaka

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

KANONSKO PRAVO

Oznaka: PR5KAN
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Znanja o crkvenim zakonima, ekumenskim saborima te međucrkvenim odnosima i odnosima s vanjskim svijetom.
Kompetencije koje se stječu:

Student će analizirati pravne odrdbe Corpus Iuris Canonici-a te liturgijske propise Katoličke Crkve.
Student će uopćavati zakonitosti u povijesnom razvitku pravne tradicije Katoličke Crkve počevši od odrdaba Starog i Novog zavjeta.
Student će razumjeti povijesni domašaj i suvremeno stanje pravnog sustava Katoličke Crkve, koji je podjednako znamenit po svom dugom povijesnom trajanju i epohalnom utjecaju na oblikovanje moderne i suvremene europske pravne kulture.
Student će upoznati kanonske odnose s obzirom na pravni položaj vjernika unutar tijela Crkve te način provođenja tih odnosa.

Preduvjeti za upis:

Potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na petu godinu dodiplomskog studija.

Sadržaj:

Uvod: Općenito o povijesti kanonskog prava u katoličanstvu.

Uvod u današnje kanonsko pravo.

Razlika kanonskog i crkvenog prava ( u koje uz kanonsko spadaju i liturgijsko pravo te javno crkveno pravo).

Hijerarhija sastavnih dijelova Crkve te opisi njihovih djelatnosti.

Crkveni zakoni, običaji i pojedinačni upravni akti (otpisdi, povlastice, oprosti, odluke i zapovijedi) te fizičke i pravne osobe po kanonskom pravu.

Crkvene službe (predlaganje i izbor) te gubitak istih (odreknuće, premještaj, uklanjanje).

Obveze i prava svih vjernika te vjernika - laika, klerici te vjernička društva.

Partikuklarne Crkve te njihovo unutrašnje uređenje (metropolite, biskupske konferencije, sinode i kurije, generalni i biskupski vikari) te prezbiterijalno vijeće i zbor savjetnika.

Ustanove posvećenog života te naučiteljska služba Crkve.

Sakramenti (krštenje, potvrda, euharistija, pokora, bolesničko pomazanje, sveti red i ženidba).

Vremenita crkvena dobra (stjecanje i upravljanje dobrima), ugovori i zaklade.

Kaznene mjere u Crkvi (općenito o kažnjivim djelima i kaznama te kazne za pojedinačna kažnjiva djela).

Postupci u kanonskom pravu (sudstvo općenito,parnično suđenje, ženidbeni postupci, kazneni postupak).

Postupak o uklanjanju ili premještanju župnika.
Preporučena literatura : CODEX IURIS CANONICI ,Zagreb, 1988.
Dopunska literatura: Kušej R. Cerkveno pravo katoliške cerkve, Ljubljana 1927.
Gross, K. Udžbenik crkvenoga prava katoličke crkve, Zagreb, 1930.
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Sudjelovanje u predavanjima i analiza usmenog ispita.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login