Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Ono što je (samo) u spisima, to ne postoji; pismeno poduzete radnje (koje nisu i usmeno iznesene u postupku pred sudom) bez pravnog su značaja.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

GOSPODARSKO KAZNENO PRAVO

Oznaka: PR5GOKP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS bodova (predavanja+seminari)
Kompetencije koje se stječu:

Studenti će identificirati pojam pravnih i fizičkih osoba kao počinitelja gospodarskih kaznenih djela.
Studenti će identificirati krug gospodarskih kaznenih djela i odrediti s tim u svezi pojam gospodarskog kriminaliteta.
Studenti će interpretirati temelje kaznene odgovornosti pravnih osoba za gospodarska kaznena djela.
Studenti će analizati problematiku primjene odabranih općih instituta kaznenog prava u području gospodarskog kaznenog prava.
Studenti će analizirati i interpretirati objektivna i subjektivna obilježja pojedinih gospodarskih kaznenih djela.
Studenti će na pripremljena činjenična stanja (primjere) primjeniti opće institute kaznenog prava te prosuditi adekvatnost prethodno odabrane inkriminacije.
Studenti će kritički preispitivati recentne presude iz sudske prakse.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:Uvod: Temelji kaznenopravne odgovornosti, Krivnja, Vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela, Kazne
Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela: Pojam i krug pravnih osoba, Temelj odgovornosti pravnih osoba, Isključenje i ograničenje odgovornosti pravnih osoba, Odgovorna osoba, Predstavnik pravne osobe
Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela: Kazne, Uvjetna osuda, Sigurnosne mjere, Javno objavljivanje presude i obavijest o presudi, Osobitosti kaznenog postupka prema pravnim osobama

Odabrani instituti općeg dijela: Uvod, Razgraničenje posrednog počiniteljstva i poticanja, Odluke kolegijalnih organa
Odabrani instituti općeg dijela: Sudioništvo „drugog“, Nečinjenje, Razlozi isključenja protupravnosti, Zablude
Prijevara u gospodarskom poslovanju
Subvencijska prijevara
Porezna i carinska kaznena djela: Utaja poreza ili carine, Izbjegavanje carinskog nadzora
Insolvencijska kaznena djela: Povreda prava vjerovnika u gospodarskom poslovanju, Pogodovanje vjerovnika, Primanje i davanje mita u postupku stečaja
Korupcijska kaznena djela u gospodarstvu: Primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju, Pranje novca
Zlouporabe u gospodarstvu: Zlouporaba u postupku javne nabave, Zlouporaba povlaštenih informacija, Zlouporaba tržišta kapitala
Ostala gospodarska kaznena djela: Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, Neovlaštena uporaba tuđe tvrtke, Neovlaštena proizvodnja i trgovina
Gospodarsko kazneno pravo u sudskoj praksi

Preporučena literatura : Novoselec, P., UVOD U GOSPODARSKO KAZNENO PRAVO, PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU, ZAGREB, 2009.
Turković, K. i dr., KOMENTAR KAZNENOG ZAKONA, Narodne Novine, Zagreb, 2013., str. 317. – 341.
Ðurđević, Z., LISABONSKI UGOVOR: PREKRETNICA U RAZVOJU KAZNENOG PRAVA U EUROPI, HLJKPP, vol.15, broj 2/2008, str. 1077-1127.

Dopunska literatura: Achenbach, H.; Ransiek, A., Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, C.F. Müller, 2012.
Kudlich, H.; Oglakcioglu, M.T., Wirtschaftsstrafrecht, C.F. Müller, Heidelberg, 2011.
Gruner, R.S., Corporate Criminal Liability and Prevention, Law Journal Press, New York, 2012.
Orlović, A., GOSPODARSKI KRIMINALITET U REPUBLICI HRVATSKOJ, REDAK, Split, 2013.
Sokanović, L., Prijevare u kaznenom pravu, doktorski rad, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014.
Oblici provođenja nastave: vježbe / praktična nastava / rad
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Kvaliteta će biti osigurana kroz postojeće načine komunikacije, tako da se osim predavanja i seminara koji omogućavaju neposrednu komunikaciju sa studentima, koriste konzultacije i dostupnost predmetnog nastavnika putem e-maila.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login