Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • po (službenoj) dužnosti

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

HRVATSKO I EUROPSKO GRAÐANSKO OVRŠNO PRAVO

Oznaka: PR5GOP
Vrsta: izborni
Razina: izborni
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

 1/ HRVATSKO GRAÐANSKO OVRŠNO PRAVO I GRAÐANSKI OVRŠNI POSTUPAK

1. POJAM GRAÐANSKOG OVRŠNOG PRAVA I GRAÐANSKOG OVRŠNOG POSTUPKA

2. PODRUČJE PRIMJENE GRAÐANSKOG OVRŠNOG PRAVA

3. OSNOVNA NAČELA OVRŠNOG PRAVA

OPĆI INSTITUTI OVRŠNOG PRAVA I PRAVA OSIGURANJA
SUBJEKTI OVRŠNOG POSTUPKA I POSTUPKA OSIGURANJA

4. TIJELA OVRŠNOG POSTUPKA I POSTUPKA OSIGURANJA

5. STRANKE I SUDIONICI

OBJEKTIVNE ODREDNICE OVRHE I OSIGURANJA

6. TRAŽBINA KOJA SE OSTVARUJE ILI OSIGURAVA

7. SREDSTVA OVRHE I OSIGURANJA

8. PREDMETI OVRHE I OSIGURANJA

POSTUPOVNE RADNJE; JAMČEVINA; TROŠKOVI POSTUPKA

9. OPĆENITO O POSEBNOSTIMA POSTUPOVNIH RADNJI U OVRŠNOM POSTUPKU I POSTUPKU OSIGURANJA

10. JAMČEVINA I TROŠKOVI POSTUPKA

OVRHA
OSNOVE ZA ODREÐIVANJE OVRHE

11. OVRŠNE ISPRAVE

12. OVRŠNOST

13. VJERODOSTOJNA ISPRAVA
14. ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA

POKRETANJE OVRŠNOG POSTUPKA, ODREÐIVANJE, PROVEDBA I DOVRŠETAK OVRHE; PROTUOVRHA

15. POKRETANJE OVRŠNOG POSTUPKA

16. ODLUČIVANJE O PRIJEDLOGU ZA OVRHU

17. PRAVNI LIJEKOVI I DRUGA PRAVNA SREDSTVA PROTIV RJEŠENJA O OVRSI

18. PROVEDBA OVRHE

19. IZLUČNI PRIGOVOR I IZLUČNA TUŽBA

20. ODGODA I PREKID OVRHE

21. DOVRŠETAK OVRHE

22. PROTUOVRHA

OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE

23. OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE NA NEKRETNINI

24. OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE NA POKRETNINAMA

25. OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE NA NOVČANIM TRAŽBINAMA OVRŠENIKA

26. OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE NA TRAŽBINI DA SE PREDAJU ILI ISPORUČE POKRETNINE ILI DA SE PREDA NEKRETNINA

27. OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE NA DIONICI ZA KOJU NIJE IZDANA ISPRAVA O DIONICI TE NA UDJELU ODNOSNO POSLOVNOM UDJELU

28. OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE NA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU UBILJEŽENI NA RAČUNIMA KOD SREDIŠNJE DEPOZITARNE AGENCIJE

29. OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE NA DRUGIM IMOVINSKIM ODNOSNO MATERIJALNIM PRAVIMA

30. POSEBNOSTI OVRHE RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE NA IMOVINI PRAVNIH OSOBA

OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANIH TRAŽBINA

31. SUDSKI PENALI

32. OVRHA RADI OSTVARENJA TRAŽBINE NA PREDAJU I ISPORUKU POKRETNINA

33. OVRHA RADI ISPRAŽNJENJA I PREDAJE NEKRETNINE
34. OVRHA RADI OSTVARENJA TRAŽBINA NA RADNJU, TRPLJENJE ILI NEČINJENJE

35. OVRHA RADI VRAĆANJA RADNIKA NA RAD ODNOSNO U SLUŽBU

36. OVRHA DIOBOM STVARI

37. OSTVARENJE TRAŽBINE NA DAVANJE IZJAVE VOLJE

OSIGURANJE

38. OPĆENITO O SREDSTVIMA OSIGURANJA

39. OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI

40. SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO ZALOŽNOPRAVNO OSIGURANJE TRAŽBINA NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA
41. SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO OSIGURANJE PRIJENOSOM VLASNIŠTVA NA STVARI I PRIJENOSOM PRAVA

42. OSIGURANJE PRETHODNOM OVRHOM

43. OSIGURANJE PRETHODNIM MJERAMA

44. PRIVREMENE MJERE
2/ EUROPSKO GRAÐANSKO OVRŠNO PRAVO
1. UREDBA (EZ) BR. 861/2007 OD 11. SRPNJA 2007. O UVOÐENJU EUROPSKOG POSTUPKA ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI (EUROPÄISCHES VERFAHREN FÜR GERINGFÜGIGE FORDERUNGEN)
2. UREDBA (EZ) BR. 1896/2006 OD 12. PROSINCA 2006. KOJOM SE UVODI POSTUPAK EUROPSKOG PLATNOG NALOGA ( EIN EUROPÄISCHES MAHNVERFAHREN UND MAßNAHMEN ZUR EINFACHREN UND SCHNELLEREN BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN MIT GERINGEM STREITWERT (GRÜNBUCH)
3. UREDBA (EZ) BR.805/2004 OD 21. TRAVNJA 2004. KOJOM SE USTANOVLJAVA EUROPSKI OVRŠNI ZA NEPRIJEPORNE TRAŽBINE (EUROPÄISCHER VOLLSTRECKUNGSTITEL FÜR UNBESTRITTENE FORDERUNGEN)

Preporučena literatura : Mihajlo Dika, Građansko ovršno pravo, I. Knjiga, Opće građansko ovršno pravo, Narodne novine, d.d., Zagreb, lipanj 2007.
Ovršni zakon (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14.
Dopunska literatura:  1.Mihajlo Dika, Hrvatsko ovršno pravo : de lege lata i de lege ferenda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 37 (2000), 1/2(57/58) ; str. 181-200.
2.Ivica Crnić... [et al.] ; opća redakcija Mihajlo Dika, Novo ovršno pravo, Priručnici, 9., Zagreb : Narodne novine, 2004.
3.Andrija Eraković..[et al.], Ovrha i stečaj : aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse – 2006., Zagreb : Inženjerski biro, 2006.
4.Eduard Kunštek, Pretpostavke za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol.28.No.1. ožujak 2007.
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login