Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • nadležnost koja se određuje prema vrsti spora

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I INFORMACIJSKA SIGURNOST

Oznaka: PR5IVI
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
ECTS bodova 6 (predavanja+vježbe)
Kompetencije koje se stječu:

Osposobljavanje polaznika studija za shvaćanje, razumijevanje i usvajanje novih tehnologija, aktualnih i relevantnih informacijskih tehnologija te rizika u pogledu informacijske sigurnosti i zaštite intelektualnog vlasništva koje donosi razvoj informacijskog društva. Upoznavanje sa osnovama intelektualnog vlasništva, patentne zaštite, načinima pretraživanja patentnih baza i drugih zbirki novih tehnologija, kao i načinima pribavljanja sredstava za financiranje tehnologijskih projekata. Teorijska i praktična znanja o temeljnim načelima, sadržaju i zaštiti prava iz područja industrijskog vlasništva. Razumijevanje odredbi Zakona informacijskoj sigurnosti i Zakona o tajnosti podataka, upravljanja informacijskom sigurnošću, kontinuitet poslovanja, upravljanja informacijskim rizicima, implementacija međunarodnih normi za informacijsku sigurnost ISO 27001 i ISO 27002.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis V. godine studija.

Sadržaj:


1. Razvoj novih informacijskih tehnologija u sferi razvoja informacijskog društva.
2. Utjecaj razvoja novih tehnologija na informacijsku sigurnost i zaštitu osobnih podataka.
3. Nove tehnologije i modeli zaštite prava na pristup informacijama. Međunarodni standardi u funkciji informacijske sigurnosti i razvoja novih tehnologija (iso 27001, bs7799).
4. Normativna zaštita i povezivanje zakonske regulative i funkcionalna zaštita sustava.
5. Upravljanje rizikom i nove tehnologije zaštite u pogledu informacijske sigurnosti
6. Pojam prava industrijskog vlasništva.
7. Temeljna načela - patent – žig – industrijski dizajn – oznake zemljopisnog podrijetla proizvoda – topografija
8. Integriranih sklopova –
9. Pravo prvenstva – tehnička unapređenja – ugovor o licenciji i know how.
10. Sudska zaštita prava iz područja industrijskog vlasništva –korisni modeli.
11. Osnovni pojmovi informacijske sigurnosti. Zakonodavna osnova uloge i uloga središnjih državnih tijela za informacijsku sigurnost. Pet područja informacijske sigurnosti - odgovornosti za informacijsku sigurnost.
12. Klasifikacija i deklasifikacija podataka.
13. Označavanje klasificiranih i neklasificiranih podataka.
14. Upravljanje informacijskim rizicima.
15. Upravljanje kontinuitetom poslovanja. Norme ISO 27001 i ISO 27002.
Preporučena literatura :

1. = Odabrane teme i poglavlja iz sljedeće literature:


2. ČIZMIĆ, J., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva, Split, 1998.


3. ČIZMIĆ, J., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva - knjiga druga, Mostar, 1999.


4. ČIZMIĆ, J. - ZLATOVIĆ, D., Komentar Zakona o žigu, Zagreb, 2002.


5. ČIZMIĆ, J., Komentar Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, Split, 2008.


6. ČIZMIĆ, J., Novo hrvatsko žigovno pravo, "Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci", vol. 21, 2000., br. 1, str. 289-320.


7. ČIZMIĆ, J., Uvođenje zakonske zaštite topografije integriranih sklopova u hrvatsko pravo, , “Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci”, (1991) v. 24, 2003, br. 1, str. 467.-510.


8. ČIZMIĆ, J., Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, „Pravo u gospodarstvu“, god. 33, br. 9-10, rujan-listopad 1994.


9. ČIZMIĆ, J., Oznaka podrijetla proizvoda, „Pravo u gospodarstvu“, vol 35, sv. 5 - 6, svibanj 1996.


10. ČIZMIĆ, J., Konvencija o europskome patentu, “Pravo u gospodarstvu”, god. 36, 1997., br. 4, str. 714.-724.


11. ČIZMIĆ, J., Sudska zaštita zbog povrede prava iz područja industrijskog vlasništva, “Pravo i porezi”, god. VI, 1997, br. 8, str. 31-37.


12. ČIZMIĆ, J., Izumi stvoreni u poduzećima, “Pravo i porezi”, VII, 1998., br. 4, str. 13.-17.


13. ČIZMIĆ, J., Novost izuma, "Pravo u gospodarstvu", vol. 37, 1998., br. 4, str. 713.-726.


14. ČIZMIĆ, J., Inventivna djelatnost i zaštita tehničkih invencija stvorenih u poduzećima, "Hrvatska gospodarska revija", godina XLVIII, 1999., br. 2, str. 93.-99.


15. ČIZMIĆ, J., Know - How, "Hrvatska gospodarska revija", god. XLVIII, 1999., br. 3, str. 288.-294.


16. ČIZMIĆ, J., Zaštita prava iz područja industrijskog vlasništva poslovnom tajnom, "Pravo u gospodarstvu", god. 38, 1999, br. 2, str. 231.-251.


17. ČIZMIĆ, J., Međunarodna prijava patenta, "Vladavina prava", god. III, 1999., br. 2, str. 57.-87.


18. ČIZMIĆ, J., Zaštita tehničkih unapređenja nakon donošenja Zakona o patentima,"Pravo i porezi", god. X., 2001., br. 2, str. 34. - 38.


19. ČIZMIĆ, J., Intelektualno i industrijsko vlasništvo, "Pravo i porezi", godina XI., 2002., br. 8, str. 26.-30.


20. ČIZMIĆ, J., Zaštita povjerljivih izuma u Republici Hrvatskoj, «Pravo i porezi», god. XV., 2006., br. 10, str. 22.-28.


21. ČIZMIĆ, J., Patentiranje matičnih stanica, referat na 17. posvetovanju «Medicina in pravo – Izvorne celice in človeški genom», Maribor, 28. in 29. marca 2008.


22. Dragičević, D.: “Kompjutorski kriminalitet i informacijski sustavi”, Informator, Zagreb, 1999.


23. Boban, M., Utjecaj razvoja novih informacijskih tehnologija na privatnost i zaštitu osobnih podataka Zbornik radova, Pravo na tajnost podataka, Znanstveni skup, Grad Novalja – Pravni fakultet u Splitu,Novalja, veljača 2008.


24. Šimundić, M., Boban, M., Impact of new information technologies and globalisation processes on citizen's privacy and protection of individuality - the case of Croatia, 2. International Conference €CNSI – 2008, 13. – 14. studenoga, 2008., Zadar, Croatia


25. Šimundić, S., Boban, M., Business Continuity Management Systems – Challenges Of Management On The Way To Business Success In Digital Economy, Digital Economy section, 31st International Conference Mipro, Opatija, 26. -30th May 2008.


26. Šimundić, S., Boban, M., Modeli zaštite prava na pristup informacijama, Zbornik radova, pravo na pristup informacijama, Znanstveni skup, Grad Novalja – Pravni fakultet u Splitu, Novalja, svibanj 2008.


27. Boban, M., Ćosić, Z., Information Security Management Systems as Fundamental Requirement for Business Success, Proceedings of the 4th E-business ALADIN, DE-Digital Economy, Proceedings of the 30th International Covention MIPRO 2007, Opatija, May, 2007.


28. Information technology — Security techniques — Code of practice for information security management BS 7799-1:2005, British Standard


29. William Cornish: 1. “Cases and Materials on Intellectual Property” ,


30. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights, Cases and Materials on Intellectual Property (Paperback) - Autor Frederick M. Abbott:


31. International Intellectual Property in an Integrated


32. Međunarodni standard ISO/IEC17799:2005


33. Međunardni standard ISO/IEC 27001:2005

Dopunska literatura:

Zakon o informacijskoj sigurnost (NN 79/2007)


Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)


Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03)


Pravilnik o informacijskoj sigurnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (NN 168/03).


Pravilnik o informacijskoj sigurnosti ministarstva obrane i oruţanih snaga republike hrvatske (nn 168/03)


Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN, 111/97)


Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o industrijskom vlasništvu, zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, zakon o zaštiti topografija poluvodiĉkih proizvoda, (svi objavljeni u NN 173/03),


Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN, 167/03),

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Praćenje kvalitete i uspješnosti obavljat će se sveučilišnom anketom.
Eksterna evaluacija provoditi će se prema rasporedu i planu aktivnosti Agencije
za visoko obrazovanje
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login