Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Riječi odlijeću - zapisano ostaje

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

IZVANPARNIČNO PROCESNO PRAVO

Oznaka: PR5IZP
Vrsta: izborni
Razina: izborni
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

 A/ UVOD U IZVANPARNIČNO PROCESNO PRAVO
1.IZVANPARNIČNO PROCESNO PRAVO I IZVANPARNIČNI POSTUPAK
2. IZVORI IZVANPARNIČNOG PROCESNOG PRAVA
3. IZVANPARNIČNI POSTUPAK I PARNIČNI POSTUPAK
OPĆA PRAVILA IZVANPARNIČNOG PROCESNOG PRAVA
4. SUBJEKTI IZVANPARNIČNOG POSTUPKA
5. SPECIFIČNA NAČELA IZVANPARNIČNOG PROCESNOG PRAVA I POSTUPKA
6. OSNOVNE ZNAČAJKE PRVOSTUPANJSKOG POSTUPKA
7. PRAVNI LIJEKOVI
B/ IZVANPARNIČNO PROCESNO PRAVO - POSEBNI DIO
8. STATUSNI IZVANPARNIČNI POSTUPCI - OPĆENITO
9. ZAJEDNIČKA PRAVILA O STATUSNIM IZVANPARNIČNIM
10. POSTUPAK LIŠAVANJA I VRAĆANJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI
11. POSTUPAK ZA PRODUŽENJE RODITELJSKE SKRBI
12. POSTUPAK ZA LIŠENJE I OGRANIŠENJE RODITELJSKE SKRBI
13. DAVANJE DOZVOLE ZA ZAKLJUČENJE BRAKA
14. PRIZNANJE OČINSTVA
15. ZADRŽAVANJE U USTANOVAMA ZA DUŠEVNE BOLESTI
16. POSTUPAK ZA PROGLAŠENJE NESTALIH OSOBA UMRLIMA I ZA DOKAZIVANJE SMRTI
17. OPĆENITO O POSTUPKU U NASLJEDNIM STVARIMA
18. SASTAVLJANJE SUDSKE OPORUKE, ČUVANJE I OPOZIV OPORUKE
19. MEÐUNARODNA OPORUKA
20. POSTUPAK ZA OSTAVINSKU RASPRAVU
21. OPĆENITO
22. AMORTIZACIJA ISPRAVA – SUDSKI PONIŠTAJ ISPRAVA
23. UREÐENJE MEÐA
24. UREÐENJE ODNOSA MEÐU SUVLASNICIMA
25. DIOBA ZAJEDNIČKE STVARI – RAZVRGNUĆE ZAJEDNICE
26. UREÐENJE ODNOSA IZMEÐU ETAŽNIH VLASNIKA
27. IMOVINSKOPRAVNI IZVANPARNIČNI POSTUPCI U BRAČNIM I OBITELJSKIM ODNOSIMA
28. IZVANPARNIČNI POSTUPCI U STAMBENIM STVARIMA
29. POSTUPAK ZA ODREÐIVANJE NAKNADE ZA NACIONALIZIRANE I EKSPROPRIRANE NEKRETNINE
30. PROTESTI

Preporučena literatura : TRIVA, S., DIKA, M., Izvanparnično procesno pravo, Zagreb, 1984.
ALINČIĆ, M., BAKARIĆ ABRAMOVIĆ, A., HRABAR, D., JAKOVAC-LOZIĆ D., KORAĆ, A.: Obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2001.
GAVELLA, N., BELAJ, V., Nasljedno pravo, III. Bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, Narodne novine, 2006.., str. 443 – 499.
TURKOVIĆ, K. – DIKA, M. – GORETA, M. – ÐURÐEVIĆ, Z., Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s komentarom i prilozima, Zagreb, 2001.
Zakon o vanparničnom postupku od 24. srpnja 1934.
Obiteljski zakon, NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15.
Zakon o nasljeđivanju, NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15.
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, NN 76/14. Dopunska literatura: Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti, NN 10/74, 58/93.
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14.
Zakon o mjenici, NN 74/94, 92/10.
CRNIĆ i dr., Novo nasljednopravno uređenje (opća redakcija M. Dika), 2003.
ALINČIĆ i dr.., Obiteljski zakon, novine, dvojbe, perspektive (opća redakcija D. Hrabar), Zagreb, 2003.
MAGANIĆ, A., Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991) v. 27, br. 1, 465-497 (2006).
Oblici provođenja nastave: izborni / predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login