Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prigovor višine priležnika; prigovor da je majka djeteta u kritično vrijeme imala spolne odnose s više muškaraca

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

POREDBENO KAZNENO PRAVO

Oznaka: PR5PKZ
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Studenti će imenovati pravna pravila i zakone koje su na snazi u poredbenim pravnim sustavima.
Student će grupirati i objasniti glavnu ideju koja je zajednička za sve pravne sustave.
Studenti će interpretirati i istražiti rješavanje problematike na koju se nailazi u poredbenim pravnim sustavima.
Studenti će analizirati i identificirati motive, uzroke i posljedice različitog prihvaćanja pravnih odredbi koje se odnose na institute krivnje u kaznenom pravu.
Studenti će oblikovati i konstruirati rješenje jedinstvenog pojma institute sudioništva na temelju dosadašnjih zaključaka o ostalim institutima.
Studenti će kritički analizirati djelovanje međunarodnih sudova.
Studenti će prosuditi adekvatnost posebnih kaznenopravnih mjera.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:

1.POJAM POREDBENOG KAZNENOG PRAVA
2.NAČELA KAZNENOG PRAVA
3.NAČELO ZAKONITOSTI
4.EUROPSKO KONTINENTALNO PRAVO
5.ENGLESKO KAZNENO PRAVO
6.AMERIČKO KAZNENO PRAVO
7.PODJELA KAZNENIH DJELA
8.POJAM KAZNENOG DJELA
9.KRIVNJA
10.KRIVNJA FIZIČKIH OSOBA
11.KRIVNJA PRAVNIH OSOBA
12.SUDIONIŠTVO
13.MEÐUNARODNI SUDOVI
14.ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA
15.POSEBNE KAZNENOPRAVNE MJERE

Preporučena literatura : Kurtović Mišić, A.-Krstulović Dragičević, A., Kazneno pravo (Temeljni pojmovi i instituti), Pravni fakultet Split, 2014.
Novoselec, P.-Bojanić, I., Opći dio kaznenog prava, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2013.
Derenčinović, D. (ur.), Posebni dio kaznenopg prava, Zagreb, 2013.
Novoselec, P. (ur.), Posebni dio kaznenog prava, Zagreb, 2007.
Degan, V.Ð; Pavišić, B., Međunarodno kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2005. - odabrani dijelovi (koji prate sadržaj predavanja)
Krapac, D., Engleski kazneni postupak, Zagreb, 1995.
Dopunska literatura:  1.Bayer,V.,Kazneno procesno pravo – odabrana poglavlja, knjiga II: Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava, MUP RH, Zagreb 1985.
2.Damaška,M.,Lica pravosuđa i državna vlast, Zagreb, 2008.
Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Kvaliteta će biti osigurana kroz postojeće načine komunikacije, tako da osim predavanja i seminara koji omogućavaju neposrednu komunikaciju s studentima, iskoristit će se konzultacije i dostupnost predmetnog nastavnika putem e-maila.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login