Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • (objektivna) kumulacija (gomilanje) tužbi

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

SUDAČKO RASUÐIVANJE I SUDAČKO STVARANJE PRAVA

Oznaka: PR5SRS
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

 1. Glavna stajališta o sudskoj djelatnosti i ulozi sudaca
2. Francuska škola egzegeze
3. Škola pojmovne jurisprudencije
4. Francuska naučna škola
5. Škola interesne jurisprudencije
6. Pokret slobodnog prava
7. Pravni realizam
8. Dworkinova teorija sudskog odlučivanja (hard cases)
9. Uloga sudaca u europsko-kontinentalnom pravnom sistemu
10. Sudska presuda kao izvor prava u obliku sudske prakse
11. Uloga sudaca u anglo-američkom pravnom sistemu
12. Sudska presuda kao izvor prava u obliku precedenata
13.Uloga sudaca u drugim pravnim sistemima (muslimansko pravo, hindu i kineski pravni sistem)
14. Pravne praznine
15. Zloupotreba prava

Preporučena literatura : Ž. Harašić, Sudska argumentacija, Split, 2010.
M.Matulović, Shvaćanje prava ozbiljno, Zagreb, 2003.
N. MacCormick/R. Summers, Interpreting Precedents, Ashgate-Dortmouth, 1997. Dopunska literatura: B. Košutić, Sudska presuda kao izvor prava, Beograd, 1973.
M. Novak, Pravna argumentacija v praksi, Ljubljana, 2010.
N. Visković, Argumentacija i pravo, Split, 1997.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login