Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sudac od kojega (odluka potječe); sudac koji je odluku donio (protiv koje se podnosi pravni lijek)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

TEORIJA PRAVNIH VRELA I PRAVNA VRELA EUROPSKOG I HRVATSKOG PRAVA

Oznaka: PR5TPV
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

1.Pojam pravnih vrela
2.Materijalna pravna vrela: biološko-društveni odnosi, ekonomski, politički i kulturni odnosi
3.Vrijednosna pravna vrela: a) život i zdravlje, b) sloboda, c) pravednost, d) pravna sigurnost, e) mir
4. Formalna pravna vrela: a) ustav, b) zakon, c) podzakonski akti, d) opći akti društvenih organizacija, e) običajno pravo
5.Individualni pravni akti
6.Hijerarhija pravnih normi
7.Načelo zakonitosti
8.Pravna vrela europskog prava
9.Pravna vrela hrvatskog prava

Preporučena literatura :  N. Visković, Teorija države i prava,Zagreb, 2006. Dopunska literatura: M. Pavčnik, Teorija prava, Ljubljana, 2011., stranice 217-289.
M. Herdegen, Europsko pravo, Rijeka, 2002.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login