Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sud određen od strane nekog drugog (višeg) suda

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ZAVRŠNI RAD

Oznaka: MPZR
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IV semestar Medicinsko pravo
ECTS: 30
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

Nakon položenih ispita (obveznih i izbornih) te izrađenih i pozitivno ocijenjenih seminarskih radova studentu se u četvrtom semestru odobrava tema završnog rada.
Za upis u drugu godinu studenti moraju ostvariti najmanje 19 ECTS bodova.

Preporučena literatura :   Dopunska literatura:  

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login