Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • u širem smislu: svaki oblik krivnje; u užem smislu: nepažnja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

IZBORNI PREDMET I.

Oznaka: MP1IZ
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: I semestar Medicinsko pravo
ECTS: 4
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


U prvom, drugom i trećem semestru, student je dužan upisati najmanje dva izborna predmeta.
Preporučena literatura :   Dopunska literatura:  

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login