Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Nitko nije dužan protiv sebe svjedočiti.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVNO UREÐENJE INVENTIVNE DJELATNOSTI U MEDICINI

Oznaka: PUIDM
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: II semestar Medicinsko pravo
ECTS: 4
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

1/ Pojam i razvitak prava industrijskog vlasništva
1.1. pojam,
1.2. povijesni razvitak,
1.3. teorije prava industrijskog vlasništva,
1.4. odnos prema autorskom, građanskom i trgovačkom pravu,
1.5. pretraživanje dokumentacije,
1.6. znakovi razlikovanja,
1.7. invencija, racionalizacija, otkriće, tehničko unapređenje.
2/ Izvori prava industrijskog vlasništva
2.1. nacionalni izvori,
2.2. međunarodno pravo industrijskog vlasništva,
2.3. europsko pravo industrijskog vlasništva.
3/ Patentno pravo
3.1 pojam izuma,
3.2. patentibilni izumi,
- biološki materijal (pojam, postupak kojim je taj biološki materijal
proizveden, prerađen ili upotrijebljen, biološki materijal izoliran iz
prirodnog okruženja ili proizveden tehničkim postupkom, čak i ako se ranije
nalazio u prirodi; biološki materijal),
- izum nebioloških i mikrobioloških postupaka i proizvoda (postupak
koji uključuje ili koji se provodi na mikrobiološkom materijalu ili čiji je
proizvod mikrobiološki materijal),
- ljudsko tijelo, razni stupnjevi njegovog oblikovanja i razvoja ili
jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući odsječak ili
djelomični odsječak gena,
- izum koji se odnosi na element izoliran iz ljudskog tijela ili
proizveden tehničkim postupkom, uključujući odsječak ili djelomični
odsječak gena,
- izumi koji se odnose na dijagnostičke ili kirurške postupke ili
postupke liječenja koji se primjenjuju neposredno na ljudskom tijelu,
- postupci kloniranja ljudskih bića,
- postupci za modificiranje genetičkog identiteta zametne loze
ljudskih bića,
- uporaba ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne svrhe,
3.3. pojam patenta i vrste patenata,
3.4. pravo na patent i prava iz patenata,
3.5. patentna zaštita izvedenih bioloških materijala,
3.6. patentna zaštita proizvoda koji sadrži ili se sastoji od genetičke
informacije, (cjelokupan materijal, osim ljudskog tijela, raznih stupnjeva
njegovog oblikovanja i razvoja ili jednostavnog otkrića jednog od njegovih
elemenata, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena, u koji je taj
proizvod ugrađen i u kojem je genetička informacija sadržana i obavlja
svoju funkciju),
3.7. ograničenja prava iz patenata, ograničenje učinaka s obzirom na
patente iz područja biotehnologije,
3.8. europska prijava patenta i europski patent,
3.9. međunarodna prijava patenta prema PCT,
3.10. svjedodžba o dodatnoj zaštiti, temeljni patent,
3.11. zaštita generičkih lijekova.
4/ Žigovno pravo
4.1. Pojam žiga,
4.2. vrste žigova,
4.3. gospodarske funkcije žiga,
4.4. znakovi podobni za zaštitu,
4.5. pravo na žig i prava iz žiga,
4.6. ograničenja prava na žig,
4.7. uporaba žiga,
4.8. prijava za registraciju žiga i postupak registracije,
4.9. trajanje, produženje i prestanak vrijednosti žiga,
4.10. zajednički i jamstveni žig,
4.11. zaštita žigova prema Madridskom sporazumu – međunarodna
prijava,
4.12. smjernice Europske unije – žig Zajednice.
5/ Pravo industrijskog dizajna
5.1. pojam industrijskog dizajna, obličja, uzorka i modela,
5.2. kumulativna zaštita,
5.3. prava iz industrijskog dizajna,
5.4. ograničenja prava na industrijski dizajn,
5.5. stjecanje, opseg i trajanje zaštite industrijskog dizajna
5.6. odnos prema drugim oblicima zaštite,
5.7. međunarodna pohrana industrijskog dizajna,
6/ Pravo oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti,
6.1. pojam oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti,
6.2. isključenje iz zaštite,
6.3. postupak zaštite i upis korisnika,
6.4. odnos prema žigovima,
6.5. upis u registre i brisanje iz registra.
7/ Pravo topografija poluvodičkih proizvoda
7.1. određenje pojmova,
7.2. predmet zaštite, uvjeti zaštite i pravo na zaštitu,
7.3. postupak registracije,
7.4. uvjeti zaštite i ograničenja,
8/ Ugovori o prijenosu prava iz područja industrijskog vlasništva,
8.1. ugovor o cesiji,
8.2. ugovor o licenciji, prisilna licencija radi zaštite javnoga interesa
u području zdravstva,
8.3. ugovor o know-howu,
8.4. ostali ugovori.
9/ Građanskopravna zaštita prava iz područja industrijskog vlasništva,
10/ Pravo prvenstva (sajamsko i unijsko)
11/ Zastupanje na području industrijskog vlasništva
12/ Državni zavod za intelektualno vlasništvo i "Hrvatski glasnik
intelektualnog vlasništva"
13/ Pravo tržišne utakmice
13.1. nelojalna utakmica,
13.2. antimonopolsko pravo.
14/ Poslovna tajna i industrijsko vlasništvo
15/ Znak kakvoće proizvoda

Preporučena literatura : ČIZMIĆ, J., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva, Split, 1998.
MARKOVIĆ, S., Patentno pravo, Beograd, 1997.
ČIZMIĆ, J., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva - knjiga druga, Mostar, 1999.
CORNISH, W., /Cases and Materials on Intellectual Property/, London, 2003.
ČIZMIĆ, J. – ZLATOVIĆ, D., Komentar Zakona o žigu, Zagreb, 2002.
PRENTIS, S., Biotehnologija – nova industrijska revolucija, Zagreb, 1991.
VLAŠKOVIĆ, B., Patentna zaštita pronalazaka iz oblasti hemije, Beograd, 1989.
VERONA, A., Pravo industrijskog vlasništva, Zagreb, 1978.
MARKOVIĆ, S., Patentno pravo, Beograd, 1997.
Dopunska literatura: Zakon o patentu, NN, br. 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11, 76/13.
Zakon o žigu, NN, br. 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11.
Zakon o industrijskom dizajnu, NN, br. 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11.
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, NN, br. 173/03.
Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, NN, br. 173/03.
Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, br. NN, br. 54/05, 49/11, 54/13.
KRNETA, S., Evropsko pravo intelektualnog vlasništva, Sarajevo, 1996.
VERONA, A., Licencni ugovor, Zagreb, 1981.
VERONA, A., Zaštita izuma, Zagreb, 1977.
HENNEBERG, I., Autorsko pravo, Zagreb, 2000.
MARKOVIĆ, S., /Pravo intelektualne svojine/, Beograd, 2000.
BESAROVIĆ, V., /Pravo industrijske svojine i autorsko pravo/, Beograd, 1984.
J. ADAMOVIĆ i dr., /Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji/, , zbornik radova, Zagreb, 2006.
MARETT, P., /Intellectual Property Law/, London, 1996.
MUIR, I. - BRANDI DOHRN, M. - GRUBER, S., /European Patent Law/, London, 2002.
WIPO, /Background Reading Material on Intellectual Property/, Geneva, 1988.
Oblici provođenja nastave: obvezni / predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: obvezni / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login