Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Prigovarajući, tuženik postaje tužitelj.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

NOMOTEHNIKA

Oznaka: SPJNOM
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6
45 sati predavanja + 15 sati V/S
Kompetencije koje se stječu:

Sposobnost razumijevanja značenja adekvatnog pravnog normiranja za ostvarenje svrhe propisa i sposobnost sadržajnog pravnog normiranja.
Sposobnost primjene načina i postupaka pravnog normiranja

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na drugu godinu

Sadržaj:

 I. Pojmovi nomotehnika i normativna djelatnost; podjela normativne djelatnosti: prema subjektima koji je vrše i prema vrstama akata koji se donose; propisi i opći akti u hrvatskom pravnom sustavu;
II. Značenje pravnog normiranja; potreba postojanja posebne znanosti o izradi pravnog propisa; načela izrade pravnih propisa; plan normativne djelatnosti; postupci donošenja propisa;
III. Forma i sadržaj pravnog propisa; uvodni do, naslov, uvodne odredbe, središnji dio, kaznene odredbe, prijelazne i završne odredbe; Obujam pravnog propisa;
IV. Pretpostavke za donošenje i izradu pravnih propisa; načela za izradu pravnih propisa; izražavanje u pravnom propisu; semantika i sintaksa pravnog jezika; slike, nacrti, tablice, brojevi, grafikoni i matematičke formule u propisu;
V. Tehničke metode stvaranja pravnih propisa; apstraktno normiranje; načelno normiranje; primjerično normiranje, taksativno normiranje
VI. Vremensko i prostorno važenje pravnog propisa; objavljivanje; izmjene i dopune; prečišćeni tekst; ispravak pravnog propisa;
VII. Posebnosti nomotehnike europskih općih akata; objavljivanje i valjanost europskih propisa;

Preporučena literatura : Alternativno
1. Borković, I., Nomotehnika, Split,, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2000. (ne str. 36-47) uz odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora (NN br.81/13) poglavlje II. Postupak donošenja akata Sabora, čl. 171.-207. ili
2. Učur, M., Nomotehnika, Rijeka, Veleučilište u Rijeci, 2007.
Dopunska literatura: 1.Ivančević, V., Nomotehnika (ogledi), Zagreb, Narodne novine, 1988.
2.Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor,Narodne novine br.74/15.
3.Služba Vlade Republike Slovenije, Nomotehničke smernice, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008.

Oblici provođenja nastave: obvezni
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima:
Način provjere znanja i polaganja ispita: specijalistička razina / pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login