Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • 'putem činjenice'; samo po sebi

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

TRANSFORMACIJA RADNOPRAVNIH ODNOSA

Oznaka: SPJTRO
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 6
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

 

Preporučena literatura : 1. FLEKSIBILNI OBLICI RADA I RADNO PRAVO , Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci , vol .30, br . 2, str. 920.-942., 2009.,

2. RAD NA DALJINU PREMA MEĐUNARODNOM , EUROPSKOM I HRVATSKOM RADNOM ZAKONODAVSTVU, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 3/2011., str. 631.-647.,

3. TRANSFORMACIJA RADNOPRAVNOG ODNOSA, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol.32, br.2, str. 755-794, 2011.

Dopunska literatura:  

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login