Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Tužitelj slijedi forum tuženika; za rješavanje spora mjesno je nadležan sud prebivališta tuženika.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

Oznaka: PR5EP
Vrsta: izborni
Razina: stručna razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
ECTS bodova 6 (predavanja+seminari+vježbe)
Kompetencije koje se stječu:

Student će savladati temeljne pojomove u području elektroničkog poslovanja uz usvajanje znanja o utjecaju novih tehnologija, aktualnih i relevantnih informacijskih tehnologija te metodologije analize rizika i međunarodnih standarda u pogledu informacijske sigurnosti i zaštite podataka u e-poslovanju koje donosi razvoj informacijskog društva. Uz demonstraciju značenja i razvoja elektroničkiog poslovanja, novih trendova u e-poslovanju, zakonske regulative kao i analize na studijama slučajeva, student će kombinirati teorijska i praktična znanja o temeljnim načelima, standardima i sadržaju elektroničkog poslovanja.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis V. godine studija.

Sadržaj:

RAZVOJ NOVIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U SFERI RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA.

POJMOVNA DEFINICIJA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA – RAZVOJ I NASTAJANJE

UTJECAJ RAZVOJA NOVIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA.

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE – TEMELJNE VRSTE ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA.

ELEKTRONIČKA TRGOVINA KAO DIO ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA – TRENDOVI – RAZVOJ I AKTULNOSTI

NOVE TEHNOLOGIJE I MODELI ZAŠTITE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA. MEĐUNARODNI STANDARDI U FUNKCIJI INFORMACIJSKE SIGURNOSTI I RAZVOJA NOVIH TEHNOLOGIJA (ISO 27001, BS7799).

NORMATIVNA ZAŠTITA I POVEZIVANJE ZAKONSKE REGULATIVE I FUNKCIONALNA ZAŠTITA SUSTAVA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA

UPRAVLJANJE RIZIKOM I NOVE TEHNOLOGIJE ZAŠTITE U POGLEDU INFORMACIJSKE SIGURNOSTI. UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM RIZICIMA. UPRAVLJANJE KONTINUITETOM POSLOVANJA. NORME ISO 27001 I ISO 27002.

CLOUD COMPUTING I ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

E-MARKETING I ELEKTRONIČKO POSLOVANJE.

RAZVOJ NOVIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U SFERI RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA.

POJMOVNA DEFINICIJA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA – RAZVOJ I NASTAJANJE

UTJECAJ RAZVOJA NOVIH TEHNOLOGIJA NA RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA.

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE – TEMELJNE VRSTE ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA.

Preporučena literatura :

Panian, Ž., Izazovi elektroničkog poslovanja”, Informator, 2003.


Turban, E., King, D., Introduction to E-Commerce, Prentice Hall, 2003.


Dragičević, D.: “Kompjutorski kriminalitet i informacijski sustavi”, Informator, Zagreb, 1999
Dopunska literatura:

Boban, M., Ćosić, Z., Information Security Management Systems as Fundamental Requirement for Business Success, Proceedings of the 4th E-business ALADIN, DE-Digital Economy, Proceedings of the 30th International Covention MIPRO 2007, Opatija, May, 2007.


Boban, M., Utjecaj razvoja novih informacijskih tehnologija na privatnost i zaštitu osobnih podataka Zbornik radova, Pravo na tajnost podataka, Znanstveni skup, Grad Novalja – Pravni fakultet u Splitu,Novalja, veljača 2008.


Šimundić, M., Boban, M., Impact of new information technologies and globalisation processes on citizen's privacy and protection of individuality - the case of Croatia, 2. International Conference €CNSI – 2008, 13. – 14. studenoga, 2008., Zadar, Croatia


Šimundić, S., Boban, M., Business Continuity Management Systems – Challenges Of Management On The Way To Business Success In Digital Economy, Digital Economy section, 31st International Conference Mipro, Opatija, 26. -30th May 2008.


Šimundić, S., Boban, M., Modeli zaštite prava na pristup informacijama, Zbornik radova, pravo na pristup informacijama, Znanstveni skup, Grad Novalja – Pravni fakultet u Splitu, Novalja, svibanj 2008.


Šimundić, S., Boban, M., Business Continuity Management Systems – Challenges Of Management On The Way To Business Success In Digital Economy, Digital Economy section, 31st International Conference Mipro, Opatija, 26. -30th May 2008.


Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/2007)


Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)


Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03)


Pravilnik o informacijskoj sigurnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (NN 168/03).


Pravilnik o informacijskoj sigurnosti ministarstva obrane i oruţanih snaga republike hrvatske (nn 168/03)


Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN, 111/97)


Zakon o patentu, Zakon o žigu, Zakon o industrijskom vlasništvu, zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, zakon o zaštiti topografija poluvodiĉkih proizvoda, (svi objavljeni u NN 173/03),


Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN, 167/03),
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / projektni zadaci / referati / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / testovi / projektni zadaci / referati / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login