Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • od dana do dana

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Program - ««

Broj godina studiranja: 2

ECTS: 120
Kompetencije koje se stječu:
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija „Medicinsko pravo“ stječe se 120 ECTS bodova. Osoba koja završi ovaj studij stječe zvanje i kompetencije specijalista medicinskog prava (univ. spec.). Polaznici koji steknu diplomu moći će obavljati složene i zahtjevne poslove viših razina odgovornosti u zdravstvu, pravosuđu, javnoj administraciji (lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značenja), profesionalnim i strukovnim udruženjima, obrazovnim institucijama, institutima, ustanovama, kao samostalni eksperti iz područja medicinskog prava i dr.
Način studiranja:
Predavanja, seminari (koji uključuju diskusiju o problemu, izradu seminarskih radova, referata) i vježbe (praktične vježbe, radionice, istraživanje određenog problema). Potiče se sudjelovanje studenata putem različitih oblika i aktivnosti: skupine za rješavanje problema, grupni rad, rad u paru itd.

Medicinsko pravo

1 godina Medicinsko pravo

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS

2 godina Medicinsko pravo

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA