Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • dvostruka presuda; presuda kojom se izriče osuda ne samo protiv tuženika već i protiv tužitelja u povodu njegova tužbenog zahtjeva

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Program - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ««

ECTS: 60
22.01.'19
Obavijest za izvanredne studente treće godine Upravnog studija i pete godine Pravnog studija
07.12.'18
Obavijest studentima treće godine i pete godine Pravnog studija
03.12.'18
Obavijest izvanrednim studentima pete godine Pravnog studij
29.11.'18
Nastava iz izbornog kolegija Autorsko pravo
15.11.'18
Kriminologija s viktimologijom: obavijest o promjeni termina održavanja nastave
13.11.'18
Obavijest o nastavi iz izbornog kolegija Zdravstveno pravo
13.11.'18
Predavanja za izvanredne studente iz izbornih kolegija - Katedra za pomorsko i opće prometno pravo
07.11.'18
Katedra za međunarodno javno pravo - raspored predavanja iz izbornih predmeta izvanrednim studentima pete godine Pravnog studija
07.11.'18
Obavijest izvanrednim studentima pete godine Pravnog studija koji su odabrali za izborne predmete Sudačko rasuđivanje i sudačko stvaranje prava, te Teoriju pravnih vrela i pravna vrela europskog i hrvatskog prava
26.10.'18
Obavijest studentima na kolegiju Kaznenopravna praksa
23.10.'18
Obavijest studentima V. godine Pravnog studija - izborni kolegiji Katedre za Ustavno pravo
19.10.'18
Obavijest studentima 5. godine koji su odabrali izborne kolegije TURISTIČKO PRAVO i PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA
15.10.'18
Obavijest studentima kolegija Kaznenopravna praksa
12.10.'18
Početak predavanja iz kolegija Dalmatinsko statutarno pravo
12.10.'18
Obavijest redovitim i izvanrednim studentima pete godine Pravnog studija koji su upisali izborne predmete Katedre za građansko procesno pravo
12.10.'18
Obavijest studentima pete godine Pravnog studija koji su upisali izborne kolegije na Katedri za ekonomske i financijske znanosti
11.10.'18
Obavijest studentima V. godine Pravnog studija – izborni kolegiji Katedre za Ustavno pravo
10.10.'18
Obavijest o početku izvođenja nastave izbornih kolegija Katedre za kazneno pravo
05.10.'18
Obavijest studentima pete godine Pravnog studija o izbornim predmetima Katedre za kazneno procesno pravo
04.10.'18
Obavijest redovitim studentima pete godine integriranog sveučilišnog studija koji su upisali izborne kolegije: Računalni kriminalitet, Baze podataka u pravu te Poduzetništvo i upravljanje (menadžment)
03.10.'18
Obavijest redovitim studentima pete godine Pravnog studija i treće godine Upravnog studija
03.10.'18
Obavijest o početku nastave iz izbornih kolegija: Obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj, Kopneno i zračno pravo
02.10.'18
Obavijest o održavanju nastave iz izbornih predmeta Burzovno pravo, Imovinsko porezno pravo i Javno financijsko pravo Europske unije
02.10.'18
Obavijest studentima koji su upisali izborni kolegij Sociologija hrvatskog društva

5 godina Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS

IX semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO 4 1 6
SOCIOLOGIJA HRVATSKOG DRUŠTVA 4 1 6
EKONOMSKA POLITIKA 4 1 6
PARLAMENTARNO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE I POREDBENO 4 1 6
AUTORSKO PRAVO 4 1 6
PRAVO POSVOJENJA 4 1 6
BAZE PODATAKA U PRAVU 4 1 6
BURZOVNO PRAVO 4 1 6
TURISTIČKO PRAVO 4 1 6
ARBITRAŽNO PRAVO 4 1 6
MEÐUNARODNO PRAVO MORA 4 1 6
POLITIČKE IDEJE I EUROPSKO JAVNO PRAVO 4 1 6
SINDIKALNO PRAVO 4 1 6
PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA 4 1 6
MEÐUNARODNO TRGOVAČKO PRAVO 4 1 6
POREDBENO KAZNENO PROCESNO PRAVO 4 1 6
KAZNENO IZVRŠNO PRAVO 4 1 6
MEÐUNARODNO I EUROPSKO KAZNENO PRAVO 4 1 6
PREKRŠAJNO PRAVO 4 1 6
KAZNENOPRAVNA PRAKSA 4 1 6
PRAVO ZAŠTITE MORSKOG OKOLIŠA 4 1 6
UPRAVNI I PRAVNI SUSTAV EU 4 1 6
LOKALNA SAMOUPRAVA 4 1 6
SPORTSKO PRAVO 4 1 6
ORGANIZIRANI KRIMINALITET 4 1 6
PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA 4 1 6
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO 4 1 6
MEÐUNARODNE ORGANIZACIJE 4 1 6
NOVA JAVNA UPRAVA 4 1 6
EUROPSKO GRAÐANSKO POSTUPOVNO PRAVO 4 1 6
KRIMINOLOGIJA S VIKTIMOLOGIJOM 4 1 6
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EUROPSKOJ I POREDBENOJ PERSPEKTIVI 4 1 6
GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO 4 1 6
POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI 4 1 6
PRAVO UNUTARNJE PLOVIDBE 4 1 6
KOPNENO I ZRAČNO PRAVO 4 1 6
OBVEZNA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 4 1 6
DALMATINSKO STATUTARNO PRAVO 4 1 6
DIOKLECIJAN ZAKONODAVAC 4 1 6
GOSPODARSKO KAZNENO PRAVO 4 1 6
MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO 4 1 6
EUROPSKO OBITELJSKO MEÐUNARODNO PRIVATNO I MEÐUNARODNO PROCESNO PRAVO 4 1 6
EUROPSKO PROMETNO PRAVO 4 1 6
HRVATSKO I EUROPSKO GRAÐANSKO OVRŠNO PRAVO 4 1 6
IMOVINSKO POREZNO PRAVO 4 1 6
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I INFORMACIJSKA SIGURNOST 4 1 6
IZVANPARNIČNO PROCESNO PRAVO 4 1 6
JAVNO FINANCIJSKO PRAVO EUROPSKE UNIJE 4 1 6
ORGANIZACIJA PRAVOSUÐA 4 1 6
PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE (MENADŽMENT) 4 1 6
POREDBENO KAZNENO PRAVO 4 1 6
POVIJESNE OSNOVE OBVEZNIH UGOVORA U EUROPSKOM PRAVU 4 1 6
PRAVO I LITERATURA 4 1 6
EUROPSKO RADNO PRAVO 4 1 6
PRAVO STRANACA 4 1 6
MEÐUNARODNO RADNO PRAVO 4 1 6
MEÐUNARODNI UGOVORI 4 1 6
MEÐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA 4 1 6
MIRENJE 4 1 6
RAČUNALNI KRIMINALITET 4 1 6
RJEŠAVANJE SPOROVA U MEÐUNARODNOM PRAVU 4 1 6
SUDAČKO RASUÐIVANJE I SUDAČKO STVARANJE PRAVA 4 1 6
TEORIJA PRAVNIH VRELA I PRAVNA VRELA EUROPSKOG I HRVATSKOG PRAVA 4 1 6
USTAVNA DEMOKRACIJA I SUDOVI 4 1 6
ZDRAVSTVENO PRAVO 4 1 6
JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO 4 1 6
ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 4 1 6
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 4 1 6
PRAVO KONKURENCIJE 4 1 6
TRANSFORMACIJA RADNOPRAVNOG ODNOSA 4 1 6
IZVANINSTITUCIONALNE KAZNENOPRAVNE SANKCIJE I MJERE 4 1 6
KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA OKOLIŠA 4 1 6
PREHRAMBENO PRAVO 4 1 6
PRAVA OSOBNOSTI U MEDICINSKOM PRAVU 4 1 6

X semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 0 0 2
DIPLOMSKI RAD 0 0 8
PRAVNA PRAKSA 0 0 20
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA