Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  •  ugovor o dijelu parnice; sporazum stranke i njenog punomoćnika kojim se nagrada za zastupanje ugovara u razmjeru s uspjehom u parnici, u dijelu postignute koristi u parnici

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Program «« 3 godina Integrirani studij ««

ECTS: 29

V semestar Integrirani studij

Kolegiji Predavanja Seminari ECTS
MEÐUNARODNO JAVNO PRAVO 5 2 8
GRAÐANSKO PRAVO II. 9 2 8
Strani jezik II 2 1 4
OSNOVE EUROPSKOG PRAVA I 2 1 6
SEMINAR 0 0 2
18 6 28
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa