Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Povrat (zbog propuštanja traženja) povrata nije dopušten; nije dopušten povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje prijedloga da se povrat dopusti.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Program «« Specijalistički diplomski stručni Upravni studij

Specijalistički diplomski stručni Upravni studij

Broj godina studiranja: 2

ECTS: 120
Info (ukratko):

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog Upravnog studija stječe se zvanje i kompetencije specijalista javne uprave.

Polaznici koji steknu diplomu moć i će obavljati složene i zahtjevne upravne poslove viših razina odgovornosti u tijelima državne uprave, državnim i lokalnim agencijama, područne (regionalne) i lokalne samouprave, komunalnim tijelima, organizacijama i poduzećima, tijelima pravosuđa, javnim službama i gospodarskim subjektima na području Republike Hrvatske i Europske unije, kao samostalni specijalisti iz područja javne uprave.

DOPUNJENI STUDIJSKI PROGRAM SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA (DVOGODIŠNJI STUDIJ)
U trećem semestru obvezni predmeti su Nomotehnika i Upravljanje komunalnim sustavima.
Ostali predmeti koji su navedeni u trećem semestru i svi predmeti u četvrtom semestru su izborni i student je dužan s popisa trećeg semestra upisati tri izborna predmeta (18 ECTS bodova) i isto tako s popisa četvrtog semestra upisati tri izborna predmeta (18 ECTS bodova).
Nakon položenih ispita (obveznih i izbornih), studentu se u četvrtom semestru odobrava tema diplomskog rada (12 ECTS bodova)
Kompetencije koje se stječu:

Pravo upisa na izvanredni specijalistički diplomski stručni upravni studij imaju osobe koje su završile stručni upravni studij (180 ECTS bodova), stručni ili preddiplomski studij ekonomije, novinarstva, političkih znanosti ili kriminalistike.

Studij mogu upisati i osobe koje su završile i neki drugi stručni preddiplomski ili s njim izjednačeni studij ukoliko rade u tijelima državne uprave, tijelima jedinice lokalne samuprave, drugim državnim tijelima, ustanovama, državnim i javnim agencijama, poduzećima koja pružaju usluge građanima u režimu javne službe, te udrugama i političkim strankama.

Osobe iz st. 2 dužne su prije polaganja ispita odslušati predavanja iz predmeta Uvod u pravo ”.

Studij pod istim uvjetima mogu upisati i strani državljani.

Način studiranja:
Nastava će se organizirat prema izvedbenom programu za izvanredni studij.


25.02.'19
VAŽNA obavijest svim studentima/cama
21.02.'19
Rezultati ispita na kolegiju Intelektualno vlasništvo i informacijska sigurnost
18.02.'19
Raspored predavanja/vježbi za redovite i izvanredne studente svih studijskih programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019.
18.02.'19
Odgoda ispita iz kolegija Europsko radno i socijalno pravo
18.02.'19
Obavijest o početku predavanja iz kolegija Ljudska prava-međunarodnopravni aspekt
12.02.'19
Promjena sata ispita iz predmeta Povijest hrvatske uprave
08.02.'19
OBAVIJEST O ODGODI ISPITA KOLEGIJA KATEDRE ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI I STATISTIKU
06.02.'19
Rezultati ispita na kolegijima Politička ekonomija i Intelektalno vlasništvo i informacijska sigurnost
31.01.'19
Natječaj za dodjelu godišnje nagrade prof. dr. Marijan Hanžeković za 2019. godinu
22.01.'19
Natječaj za dodjelu stipendije Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018./2019.
14.01.'19
Promjena termina predavanja iz predmeta Kazneno izvršno pravo na Specijalističkom diplomskom stručnom Upravnom studiju
10.01.'19
Obavijest studentima Specijalističkog diplomskog stručnog Upravnog studija o predavanjima iz predmeta Kazneno izvršno pravo
08.01.'19
Obavijest studentima druge godine Specijalističkog diplomskog stručnog upravnog studija
19.12.'18
Važna obavijest za sve studente
17.12.'18
Statut Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
05.12.'18
Promjena termina ispita iz kolegija Povijest hrvatske uprave
30.11.'18
Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji studentski znanstveni ili stručni rad
30.11.'18
Advent na Kampusu - poziv
29.11.'18
Obavijest o održavanju konzultacija iz predmeta Financijsko pravo i financijska znanost, Financiranje javne uprave, Javno financijsko pravo Europske unije, Imovinsko porezno pravo, Burzovno pravo, Carinsko pravo i Ekonomika javnog sektora
26.11.'18
Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za izvrsnost studentima
26.11.'18
Katedra za međunarodno javno pravo - obavijest izvanrednim studentima o predavanjima iz izbornih predmeta
25.11.'18
Promjena termina konzultacija izv. prof. dr. sc. Marije Boban
20.11.'18
Obavijest
12.11.'18
Promjena termina konzultacija - izv. prof. dr. sc. Marija Boban
06.11.'18
Podjela indeksa
06.11.'18
Prvo izdanje foto video natječaja ”Morski čovik” u organizaciji Udruge Invictus Mare
31.10.'18
Raspored predavanja za izvanredne studente
31.10.'18
Studentski Poduzetnički Inkubator
29.10.'18
Obavijest o izvođenju nastave za izvanredne studente
24.10.'18
Obavijest studentima Specijalističkog diplomskog stručnog Upravnog studija
22.10.'18
Moot Court – Jean Monnet katedra za prekogranično kretanje djece
18.10.'18
Obavijest o predavanjima studentima Pravnog, Upravnog i Specijalističkog diplomskog stručnog upravnog studija koji su odabrali izborne predmete Katedre za radno i socijalno pravo
15.10.'18
-- PROBUDI SE I POSTANI AKTIVAN! --
11.10.'18
Internship Programme of German Business 2019
28.09.'18
VAŽNA OBAVIJEST studentima koji upisuju višu godinu studija ili obnavljaju upis u akademskoj godini 2018./2019.
25.09.'18
Odluke vezane uz upis studenata u višu godinu studija i visinu plaćanja participacije u troškovima studija za akademsku godinu 2018./2019.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa