Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • Neka se čuje i druga strana.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 68
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700

IBAN: HR2123300031100030638


Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

ISSN 1847-0459

Ključni naslov: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Online)
Skraćeni ključni naslov: Zb. rad. Prav. fak. Splitu (Online)

Zadnje izdanje: God. 53 (2016), Broj 4 (122)

God. 53 (2016), Broj 4 (122)
God. 53 (2016), Broj 3 (121)
God. 53 (2016), Broj 2 (120)
God. 53 (2016), Broj 1 (119)
God. 52 (2015), Broj 4 (118)
God. 52 (2015), Broj 3 (117)
God. 52 (2015), Broj 2 (116)
God. 52 (2015), Broj 1 (115)
God. 51 (2014), Broj 4 (114)
God. 51 (2014), Broj 3 (113)
God. 51 (2014), Broj 2 (112)
God. 51 (2014), Broj 1 (111)
God. 50 (2013), Broj 4 (110)
God. 50 (2013), Broj 3 (109)
God. 50 (2013), Broj 2 (108)
God. 50 (2013), Broj 1 (107)
God. 49 (2012), Broj 4 (106)
God. 49 (2012), Broj 3 (105)
God. 49 (2012), Broj 2 (104)
God. 49 (2012), Broj 1 (103)
God. 48 (2011), Broj 4 (102)
God. 48 (2011), Broj 3 (101)
God. 48 (2011), Broj 2 (100)
God. 48 (2011), Broj 1 (99)
God. 47 (2010), Broj 4 (98)
God. 47 (2010), Broj 3 (97)
God. 47 (2010), Broj 2 (96)
God. 47 (2010), Broj 1 (95)
God. 46 (2009), Broj 4 (94)
God. 46 (2009), Broj 3 (93)
God. 46 (2009), Broj 2 (92)
God. 46 (2009), Broj 1 (91)
God. 45 (2008), Broj 4 (90)
God. 45 (2008), Broj 3 (89)
God. 45 (2008), Broj 2 (88)
God. 45 (2008), Broj 1 (87)
God. 44 (2007), Broj 3-4 (86)
God. 44 (2007), Broj 2 (85)
God. 44 (2007), Broj 1 (84)
God. 43 (2006), Broj 3-4 (83)
God. 43 (2006), Broj 2 (82)
God. 43 (2006), Broj 1 (81)
God. 42 (2005), Broj 1-2 (80)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Pravni fakultet u Splitu započinje s radom u akademskoj godini 1961/1962., a već 1963. godine objavljuje svoju prvu znanstvenu publikaciju Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. Zbornik radova bez prekida izlazi i danas pod istim naslovom. Prvi redakcijski odbor sastojao se je od pet članova: prof. dr. Zdenko Vajner, prof. dr. Božidar Jovanović, dr. Živko Anzulović, Srđan Vrcan, a glavni i odgovorni urednik bio je prof. Drago Krndija.

Prvi broj Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu otisnut 1963. godine pojavio se je osamdeset godina poslije prestanka izlaženja časopisa „Pravo“ koji je izlazio u Splitu sve do 30. travnja 1883. U tom smislu Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu nastavlja bogatu pravničku tradiciju koja je započeta još 1851. godine kada je u Zadru tiskan najstariji pravni časopis na slavenskom jugu pod nazivom „Pravdonoša“.

U Zborniku se tiskaju radovi profesora i suradnika Pravnog fakulteta u Splitu, istraživača i studenata, te autora – suradnika izvan Fakulteta. Zbornik je stekao ugled kao vrlo vrijedna publikacija, i to ne samo među znanstvenicima nego i praktičarima koji su i sami svojim raznovrsnim prilozima značajno doprinjeli kvaliteti i zanimljivosti Zbornika.

Zbornik radova Pravnog fakultet u Splitu od godišta 32 (1995) broj 1-2 po prvi put uređuje međunarodno uredništvo, a časopis se referira u stranim publikacijama: ''Index to foreign Legal Periodicals'' i ''Current Legal Theory''. Od 2008. godine Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu uključen je i u domaću bazu ''Hrčak''.
Klinite i skinite Upute suradnicima - detaljno - PDF
 • Časopis objavljuje radove koji se recenziraju i one koji ne podliježu recenzetskom postupku.
 • Recenziji podliježu radovi koji se kategoriziraju (izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak, izlaganje sa znanstvenog skupa, stručni članak).
 • Recenzije su vanjske i anonimne.
 • Prihvaćanje kategoriziranih članaka za objavljivanje obvezuje autora da isti članak ne smije objaviti na drugom mjestu bez dopuštenja uredništva časopisa ako je ono članak prihvatilo, a i tad uz podatak o tome gdje je prvi put članak objavljen.
 • Dostavljeni radovi moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
   1. Rad mora biti na disketi napisan u WORD-u, WORD PERFECT-u, i u ASCII standardu ('Text-only' ili 'Rich Text Format'). Uz disketu se dostavljaju i 3 (tri) primjerka rada. Samo l (jedan) primjerak sadrži na sredini naslovne stranice u zaglavlju ime i prezime autora, zanimanje (zvanje), te naziv ustanove u kojoj radi.
   2. Opseg rada ograničenje, u pravilu, do 1,5 autorska arka (16 stranica čini jedan autorski arak).
   3. Tekst se piše u dvostrukom proredu tako da jedna stranica ne može imati više od 34 retka koji sadrži 60 slovnih znakova. Na lijevoj strani svake stranice ostavlja se margina širine najmanje tri centimetara.
   4. Naslov rada mora biti koncizan i istovremeno informativan. Uz rukopis je potrebno priložiti objašnjenje o značenju upotrebljenih kratica i simbola. Tablice moraju biti pregledno i korektno priređene, te uredno opisane (broj, naslov, legenda).
   5. Bilješke se posebno prilažu rukopisu.
   6. Radovi koji se recenziraju moraju biti opremljeni sažetkom (najviše do 250 riječi) napisanim u trećem licu, u kojem se skraćeno predstavlja sadržaj članka i rezultati istraživanja prezentirani u članku. Autor je dužan dostaviti i prije vod sažetka najednom od svjetskih jezika.
   7. Rad ne smije biti već objavljen ili u tom cilju upućen drugom časopisu.
ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU
COLLECTED PAPERS OF THE LAW FACULTY OF THE UNIVERSITY OF SPLIT

Izdavač / Publisher
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split

Glavni i odgovorni urednk / Editor in Chief:
prof.dr. sc. Arsen Bačić

Uredništvo / Editorial Board
Prof. dr. sc. Duško Lozina
Izv. prof.dr. sc. Žaklina Harašić
Izvr. prof. dr. sc. Vilma Pezelj
dr. sc. Antonija Krstulović Dragičević
dr. sc. Lucija Skokanović
mr. sc. Zoran Šinković
Tajnica : dr sc. Ranka Jeknić

Međunarodno uredništvo / International Editorial Board
Prof. dr. sc. Lidija Basta Fleiner, Institute of Federalism, Freiburg, Swiss
Prof. dr. sc. Nenad Dimitrijević, CEU, Budapest, Hungary
Prof. dr. sc. Marc Gjidara, Sorbonne II., Paris, France
Prof.dr. sc. Richard Hawkins, Wolverhampton University, UK
Prof. dr. sc. Herwig Roggemann, Frei Universitat, Berlin, Germany
Prof. dr. sc. Dewy Williams, Stoke University, UK

Adresa uredništva:
Pravni fakultet u Splitu – Zbornik radova
Domovinskog rata 8, 21000 Split
Tel.: 021 393-555
Fax: 021/393597
zbornik@pravst.hr

Časopis izlazi u 4 broja godišnje (cijena dvobroja 100,00 kuna)
Narudžbe slati na adresu uredništva s naznakom „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu“
Broj žiro-računa: 2330003-1100030638

Naklada 300 primjeraka
Realizacija ASTER - SPLIT

Izdano uz financijsku potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH

Tekstovi objavljeni u časopisu referiraju se u publikacijama:
Index to Foreign Legal Periodicals i Current Legal Theory
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
XI. Regionalno Moot Court natjecanje pred Europskim sudom za ljudska prava
15. Festival znanosti 2017.
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA